Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

06/2018 mi byl Obvodním soudem pro Prahu 6 doručen do datové schránky elektronický platební rozkaz EPR. Proti tomuto EPR jsem podal odpor v zákonem stanovené lhůtě a to prostřednictvím datové schránky. Tímto procesním úkonem mělo dle mého dojít ke zrušení EPR a mělo následovat nějaké rozhodnutí (usnesení) soudu.

K ničemu takovému však nedošlo a na webu justice.cz jsem zjistil, že došlo k nabytí právní moci. Ihned po tomto zjištění jsem soud požádal o nahlédnutí do spisu, jelikož jsem si myslel, že mě jen soud neinformoval do datové schránky. Při nahlížení do spisu bylo zjištěno, že tento odpor se v něm nenachází a tak jsem ještě týž den prostřednictvím datové schránky napsal stížnost, kde jsem požadoval, aby se tento odpor byl brán v potaz a bylo nařízeno jednání, tak abych se proti EPR mohl bránit, jelikož dle mého byl vydán neoprávněně. V této stížnosti jsem též žádal o to, aby se mnou soud komunikoval prostřednictvím datové schránky a také aby informoval žalobce. Jelikož ani tuto stížnost na obvodním soudu nikdo nebral v potaz došlo následně tímto stejným soudem k tomu, že pověřil exekucí soudního exekutora, který následně odeslal prostřednictvím datové schránky zaměstnavateli a mému peněžnímu ústavu blokaci. Do datové schránky mi exekutor neposlal žádnou výzvu k dobrovolnému plnění ani jiné dokumenty týkající se exekuce. Po několika dnech pátrání jsem se dozvěděl, jaký exekutor to vymáhá a tak jsem se osobně na Exekutorský úřad vydal. Teprve tam mi byly veškeré dokumenty předány. Paní mi tvrdila, že není jejich povinností mě informovat ve stejný den jako banku a zaměstnavatele. Jelikož jsem ovšem potřeboval odblokovat účet, uhradil jsem hned ten den částku 41.000 Kč a nyní bych potřeboval radu, jak se mohu bránit. Chystám se napsat stížnost na nečinnost soudu k rukám předsedy soudu. Myslím si, že v celém případu došlo k několika pochybením a nechci se spokojit s tím, že exekuce byla provedena a nemám se k tomu vracet. Děkuji za přednostní odpověď na zamotaný případ. S pozdravem Bohumír

ODPOVĚĎ:
Pokud jste podal odpor, je zcela zásadním pochybením, že ho soud nevzal v úvahu. To je v celém případu otázka č. 1. Měl byste vzít doručenku a podat k soudu žalobu pro zmatečnost, neboť prvostupňové řízení je postiženo zásadní vadou. Posléze s rozsudkem o zmatečnosti předchozího prvostupňového řízení požádat o zrušení exekuce. Doporučuji, abyste se obrátil na advokáta, jejichž seznam najdete na www.advokatikomora.cz a postup a zejména znění žaloby pro zmatečnost s ním probral.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Ignorování odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu a stížnost na nečinnost soudu k rukám předsedy soudu