Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (3 hlasů)
Stránka informuje o tom, jaký je rozdíl mezi soudním rozhodnutím a usnesením soudu.


Rozsudek soudu 

 • Rozsudkem soud rozhodne ve věci samé. V rozsudku má být rozhodnuta celá věc, pokud je to nutné, může jím soud rozhodnout pouze její část.
 • Soud nesmí překročit návrhy účastníků, může jim přisoudit pouze tolik, kolik se domáhají.
 • Je-li ve věci více žalovaných, kteří společně mají něco splnit, musí se rozsudek týkat všech.
 • Pokud se žalovaný bez omluvy nedostaví k prvnímu jednání ve věci, pokládají se skutečnosti obsažené v žalobě za pravdivé a soud může na návrh žalobce vydat rozsudek pro zmeškání.
 • Rozhodnutí ve věci samé je obsaženo ve výroku rozsudku.
 • Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně, vyhlašuje ho předseda soudního senátu jménem republiky.
 • Při vyhlášení rozsudku musí soud kromě výroku uvést jeho odůvodnění a poučit účastníky o možnosti odvolání proti rozsudku.
 • Rozsudek se vyhlašuje zpravidla hned po jednání ve věci, které předcházelo.
 • Proti rozsudku soudu se lze odvolat, dokud nenabude právní moci.
 • Pokud již nabyl rozsudek právní moci, je závazný pro všechny účastníky řízení.

Usnesení soudu

 • Usnesením rozhoduje soud zejména o podmínkách řízení, jeho přerušení či zastavení, o nákladech řízení, smíru stran, atd.
 • Usnesení soudu vyhlašuje při jednání přítomným účastníkům předseda senátu.
 • O usnesení platí přiměřeně ustanovení zákona o rozsudku.
 • Soud je vázán usnesením od jeho vyhlášení nebo doručení účastníkům soudního řízení.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.