Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Stránka pojednává o rozsudku soudu v projednávané věci, zmiňuje se k rozhodnutí v rozsahu návrhu a informuje mj. také o tom, jak soud postupuje, když se obžalovaný nedostaví k soudu bez omluvy.Informuje také o vyhlášení rozsudku a o možnosti odvolání, proti němu.

Rozsudek soudu

  • Rozsudkem soud rozhodne ve věci samé. V rozsudku má být rozhodnuta celá věc, pokud je to nutné, může jím soud rozhodnout pouze její část.
  • Soud nesmí překročit návrhy účastníků, může jim přisoudit pouze tolik, kolik se domáhají.
  • Je-li ve věci více žalovaných, kteří společně mají něco splnit, musí se rozsudek týkat všech.
  • Pokud se žalovaný bez omluvy nedostaví k prvnímu jednání ve věci, pokládají se skutečnosti obsažené v žalobě za pravdivé a soud může na návrh žalobce vydat rozsudek pro zmeškání.
  • Rozhodnutí ve věci samé je obsaženo ve výroku rozsudku.
  • Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně, vyhlašuje ho předseda soudního senátu jménem republiky.
  • Při vyhlášení rozsudku musí soud kromě výroku uvést jeho odůvodnění a poučit účastníky o možnosti odvolání proti rozsudku.
  • Rozsudek se vyhlašuje zpravidla hned po jednání ve věci, které předcházelo.
  • Proti rozsudku soudu se lze odvolat, dokud nenabude právní moci.
  • Pokud již nabyl rozsudek právní moci, je závazný pro všechny účastníky řízení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.