Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka pojednává o úkolu soudního znalce v soudním řízení a dokazování.

Soudní znalec, znalecký posudek jako důkaz u soudu

  • Pokud jsou k posouzení věci nutné odborné znalosti, ustanoví soud soudního znalce.
  • Soud znalce vyslechne, znalec také může zpracovat svůj posudek písemně.
  • Vyhotovený znalecký posudek je možné dát přezkoumat jiným znalcem, nebo vědeckým ústavem či institucí.
  • Soud uloží účastníkovi řízení, aby spolupracoval se znalcem při vyhotovení znaleckého posudku (podrobil se lékařskému vyšetření, odevzdal věc, něco vykonal atd.).
  • Místo znaleckého posudku může soud použít potvrzení nebo odborné vyjádření, jestliže nemá pochybnosti o jeho správnosti.