Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Stránka pojednává o důkazech, které jsou předkládány soudu s cílem ovlivnit rozhodnutí soudu.

Důkazy pro soudní řízení, jednání

  • Účastníci řízení musí označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhodne, které z navržených důkazů provede.
  • Pokud je to nutné, soud může provést i důkazy, které navrženy nebyly.
  • Dokazování provádí soud při jednání. V některých případech mohou být důkazy provedeny mimo jednání, v jednání však musí být uvedeny výsledky takto provedených důkazů.
  • Účastníci mají právo vyjádřit se ke všem navrženým i provedeným důkazům.
  • Důkazem mohou být všechny prostředky, jimiž se dá zjistit stav věci - např. znalecký posudek, výslech svědků, atd.
  • Soud hodnotí jednotlivé důkazy podle své úvahy, ve vzájemné souvislosti a v souladu s tím, co vyšlo najevo v průběhu celého řízení.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.