Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Občanskoprávní (civilní) řízení můžete s výjimkou dovolacího řízení absolvovat sami, bez zástupce - právníka. Na rozdíl od jiných států neexistuje u nás v civilních věcech povinné právní zastoupení.


V trestním řízení je to poněkud jinak. Pokud vám například hrozí trest vyšší než pět let, jste-li mladistvý nebo ve vazbě, obhájce mít musíte; když si jej nezvolíte, ustanoví vám jej soud. Jedná se o takzvanou nutnou obhajobu (ex offo). Advokáta musíte mít také v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem.

Zástupcem bude nejčastěji advokát. Tedy profesionál, který za úplatu poskytuje právní služby.

Máte-li strýčka - právníka na penzi, může vás zastoupit u soudu jako obecný zmocněnec. To může ostatně i neprávník. Ale pozor: Tito právní laici bývají mnohdy u soudu "přitěžujícím faktorem".

Jak již bylo řečeno, je vhodné mít advokáta, protože se ve složitých situacích u soudu vyzná a ušetří vám kromě toho spoustu času. Žádný advokát vám však nemůže na sto procent zajistit úspěch ve vaší věci. O výsledku sporu vždy rozhodne soud - ne advokát. Pokud by však advokát evidentně porušil své povinnosti (například by zmeškal lhůtu pro odvolání), můžete po něm žádat náhradu škody. Advokát je za tím účelem povinně pojištěn.

Advokát vám pomůže v tom, abyste co nejsnadněji prošli soudním řízením. Když nebudete chtít, v podstatě nemusíte k soudu vůbec chodit – stačí poslat advokáta, pokud si soudce vaši účast přímo nevyžádá.

Váš zástupce tedy sepíše řádnou žalobu (vyjádření) - abyste nemuseli zdlouhavě a na výzvu soudu odstraňovat její nedostatky. Bude nahlížet do spisu a připravovat taktiku na jednání. Bude navrhovat a shánět důkazy.

Téměř nezastupitelná je jeho role u jednání - zde bude přednášet žalobu, klást dotazy svědkům a protistraně, přednášet závěrečný návrh, reagovat na poučení soudce.


Po vyhlášení rozsudku sepíše odvolání nebo vyjádření k odvolání a zúčastní se jednání u odvolacího soudu, případně sepíše dovolání nebo ústavní stížnost.