Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Soudce, který je rozvrhem práce určen k tomu, aby soudil vaši věc. Soudce si nemůžete vybírat – to je jedna ze záruk nestrannosti a nezávislého rozhodování. Stejně tak i to, že nikdo není oprávněn soudci jeho případ odejmout a přidělit jinému. Ani prezident republiky ani předseda vlády, ani ministr spravedlnosti, ani předseda soudu, ani nikdo jiný.


Někdy se spisy přerozdělují, ale to je spojeno s organizačními změnami, jako jsou odchody soudců na jiný soud, do důchodu či pracovní neschopnost.

Nedomáhejte se tedy u předsedy soudu odejmutí věci vašemu soudci a přidělení jinému. Je to zbytečné, protože takový postup by byl v rozporu s Ústavou.

V podstatě jsou dva způsoby, jak se určuje zákonný soudce. Takzvané „kolečko“ a „písmenkový systém“.

Systém „kolečko“ je založen na tom, že spisy připadají podle časové posloupnosti, tedy podle toho, kdy dojdou soudu, postupně těm soudcům, na které právě přijde řada. Pořadí je přesně určeno čísly senátů, které mají na starosti (první číslo a písmeno ve spisové značce – např. 2 T, 10 C…). Postupuje se od nejnižšího čísla senátu k nejvyššímu, a poté stále dokola – odtud název „kolečko“.

„Písmenkový systém“ je založen na tom, že například všechny žalované (obžalované), jejichž příjmení začíná na písmeno F, soudí soudce Veselý, ty, jejichž příjmení začíná na K, soudce Jíra, atd.

Rozvrh práce, který se sestavuje vždy na každý kalendářní rok, je veřejně přístupný a můžete do něj nahlédnout. Zpravidla je to možné v sekretariátu předsedy, u ředitelky správy nebo dozorčí úřednice. Bývá vyvěšen i na webových stránkách jednotlivých soudů.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.