Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Zahájení soudního řízení je velice významný okamžik, jímž se vaše věc dostává před soud, u kterého je nadále vše svázáno přísnými a přesnými pravidly. To je rozdíl od doby, kdy jste se pokoušeli problém vyřešit mimosoudně. Tato pravidla určují procesní předpisy: pokud jde o trestní věc - trestní řád (tr. ř.), pokud jde o civilní věc - občanský soudní řád (o. s. ř.), pokud jde o správní žalobu – soudní řád správní (s. ř. s.).


Nejpravděpodobněji se ocitnete v řízení, které upravuje občanský soudní řád - o. s. ř. Ačkoliv právo znát nemusíte, tuto zkratku si zapamatujte, pokud budete mít příležitost setkat se se soudem, s velkou pravděpodobností na ni narazíte.

Žaloba se podává u soudu místně příslušného. Žalobu není možné podat u kteréhokoliv soudu, zákon přesně určuje soud příslušný vaši věc projednat. Někdy je poměrně složité i pro právníka vybrat ten správný soud. Pokud podáte žalobu (návrh) u nepříslušného soudu, musí tento soud vydat usnesení, které je třeba vyhotovit, doručit, je proti němu možné podat odvolání a teprve po jeho právní moci soud nepříslušný zašle spis soudu příslušnému. Je logické, že řízení se tím prodlouží o několik týdnů, někdy i o několik měsíců. I proto je dobré mít advokáta, ten zvolí příslušný soud lépe než vy a zabrání zbytečnému prodloužení řízení.

Ohledně příslušnosti platí, že zásadně, až na výjimky, je příslušný okresní soud, v jehož obvodu (okresu) je trvalé bydliště žalovaného. Pro místní příslušnost je tedy rozhodující, kde bydlí žalovaný, a nikoliv, kde bydlí žalobce. Věřitelům se to může zdát nespravedlivé, ale je to prostě tak. Takto se příslušnost určuje u nejčastějšího druhu sporu - o zaplacení peněžité částky. Ne však vždy.

V některých případech je pro řízení výlučně příslušný jiný soud:
  • Týká-li se řízení např. práva k nemovitosti, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu se nemovitost nachází.
  • Řízení týkající se nezletilého se odehrává u soudu, kde bydlí nezletilý.
  • Manželství rozvede soud, v jehož obvodu naposledy manželé společně bydleli, musí zde však bydlet ke dni podání žaloby alespoň jeden z nich.
  • V řadě dalších případů je speciálně (výlučně) určená příslušnost.

Z toho plyne, že otázka příslušnosti soudu je poměrně složitá. Nevyplatí se spoléhat na tyto stručné rady a je lepší poradit se s advokátem. V každém případě – nepodceňte to, u jakého soudu žalobu podáte. Můžete tím ušetřit spoustu času.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.