Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)
Nahlížení do soudního spisu je možné. Probíhá v soudní kanceláři a to v úředních hodinách soudu. Článek upravuje kdo smí a kdo nesmí nahlížet, zda se mohou pořizovat kopie a kolik stojí, dále jakým způsobem probíhá nahlížení a co k tomu potřebujete.


Kdo smí

Zásadně platí, že do spisu smí nahlížet jen ten, kdo je účastníkem řízení. To znamená žalobce, žalovaný, navrhovatel, dědic, ad.

 

Kdo nesmí

Omezení může být uděleno z exekučního oddělení, kde vám nedají nahlédnout do spisu za situace, kdy byste mohli zmařit účel exekuce - např. znemožnit přístup k věcem před exekutorem.

 

Co k tomu potřebujete?

Pokud v soudní kanceláři předložíte průkaz totožnosti a prokážete, že zde probíhá vaše řízení (nejlépe nějakou listoinou ze spisu - předvolání apod.), vedoucí vás usadí a nechá vás nerušeně do spisu nahlížet. Bude před tím nanejvýš vhodné zjistit si spisovou značku (dokumentace bude rychleji nalezena).

 

Mohu si dělat poznámky nebo udělat kopii, kopie?

Ano, můžete si ze spisu činit poznámky a požádat i o kopie listin ze spisu (jednotlivých listů spisu, příloh) - v tomto směru soud jako "kopírovací centrum" působí. Za to ovšem musíte zaplatit - poplatek činí 15 Kč za neověřenou kopii stránky pořízenou na kopírce nebo na počítači (zřejmě je to bezdůvodné obohacení, ale to zde neřešme).

 

A co cizí akta?

Můžete se podívat i do cizích akt, například se bude soudit váš domácí se stavební firmou, která rekonstuuje dům a vy budete mít zájem zjistit, jak tomu bude s vaší střechou nad hlavou.

 

Jiné důvody?

Studijní důvody budoucích právníků, vědecké důvody. O povolení však musí být požádán soudce dozorující případ.

 

(Nahlížení do spisů se řídí Zákon č.141/1961 Sb.).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.