Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Může se stát, že nebudete s prací soudu spokojeni. Především s délkou (dobou) soudního řízení a nebo s prací soudce. Je následně možné podat si stížnost. Článek popisuje kde je možné si stěžovat a na co.


Komu dát najevo nespokojenost se soudem?

Stěžovat si lze u vedení soudu. Především u předsedy a místopředsedů soudu.

Na orientační tabuli a webových stránkách najdete úřední (návštěvní) hodiny předsedy soudu pro přijímání ústních stížností, kdykoliv můžete samozřejmě poslat stížnost písemnou.

 

Na co je možné si stěžovat?

Námitku můžete vyřknout pouze na průtahy v řízení a na nevhodné chování soudců a zaměstnanců soudu.

Výhrady proti postupu soudce v konkrétní věci, proti jeho rozhodovací činnosti, musíte uplatnit pouze v rámci řádných či mimořádných opravných prostředků! (tzn. odvoláním)

Stejně tak výhrady proti osobě soudce musíte uplatnit v rámci námitky podjatosti, nikoliv v rámci stížnosti u předsedy.

 

Lhůty na vyřízení stížnosti

Nejčastěji budete nespokojení s tím, že není vaše věc vyřízena dostatečně rychle, že dochází k průtahům. Na takovou stížnost je předseda soudu (pověřený místopředseda) povinen odpovědět do měsíce. Na ostatní stížnosti, tedy zejména na nevhodné chování, musíte dostat odpověď do dvou měsíců.

Na každou výtku vám předseda musí odpovědět. Je-li výtka důvodná, je zároveň povinen sdělit, jaká opatření byla přijata k nápravě záležitosti provedena.


Rady:

  • před podáním stížnosti se zkuste u soudce informovat, co se s vaší věcí děje, případně zatelefonujte předsedovi soudu a požádejte jej o nápravu
  • nikdy si nestěžujte na konkrétní rozhodnutí soudce
  • vezměte na vědomí, že soudce je "pánem" při jednání a může zjednat pořádek i razantnějším způsobem
  • nenechte si líbit průtahy v řízení a žádejte o nápravu