Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka odpovídá na otázky, zda je vhodné navštívit soudce v průběhu soudního řízení, s kým soud řeší styk s veřejností a na závěr informuje o tom, kdo řeší průtahy v řízení nebo nevhodné chování soudůc a ostatních zaměstnanců soudu, zmiňuje jak projevit nespokojenost s rozhodovací činností soudců.


Návštěva soudce v průběhu soudního řízení

Možná by bylo lepší nejdříve uvést, za kým jít nemůžete. Je zcela nevhodné, abyste se v průběhu soudního řízení pokoušeli o příijetí u soudce, který vás soudí. Ten vás sice může přijmout, ale většinou to odmítne s odůvodněním, že se stranami se soudce baví jen v jednací síni. Není tak možné ovlivňovat soudce.

Tuto zdánlivě nepochopitelnou odměřenost možná pochopíte, když si představíte, že by soudce jednal ve své kanceláři o probíhající kauze s protistranou bez vaší přítomnosti. Jistě by vám to vadilo a měli byste pocit, že byla porušena zásada "rovnost zbraní."

 

Podatelna, soudní síň a soudní kancelář (oddělení) - místa kde se pracovníci soudu stýkají s veřejností

U soudu jsou pracoviště, která jsou přímo určena pro styk s veřejností. Především je to podatelna, jednací síň a soudní kancelář (oddělení). Nepleťe si to se soudcovou kanceláří, to je zásadní rozdíl. V soudní kanceláři jsou spisy připravené k nahlédnutí, vedoucí, které vám podají informace o řízení, v kanceláři soudce je osoba, která řízení vede a bavit se s vámi mimo jednací síň příliš nebude.

 

U koho si stěžovat na průtahy  v soudním řízení nebo na nevhodné chování soudců a zaměstnanců soudu

Mezi osoby, které mají povinnost stýkat se s veřejností, patří předsedové a místopředsedové soudů. Na ty se můžete obracet písemně i ústně, pokud si budete stěžovat na průtahy v řízení  nebo na nevhodné chování soudců a ostatních zaměstnanců soudů.

Nelze si stěžovat na rozhodovací činnost soudců. Do té nemůže předseda soudu (ale ani ministr, prezident nebo třeba generální tajemník OSN) v žádném případě zasahovat. Rozhodnutí posuzuijí jen instančně vyšší soudy na základě opravných prostředků.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.