Počet stránek ve webu: 38.815

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká žaloby (o určení nájmu, nájemného, které je obvyklé v čase a místě). Jakožto oprávněný, jsem prostřednictvím advokáta podal žalobu na pronajímatele bytové jednotky z důvodu finanční škody, která mi vznikla z přeplatku na nájemném a sice z titulu přeplatku na zálohách na služby spojené s nájmem bytu.

Jelikož ale řízení soud zastavil odůvodňující to tím, že žalovaná strana včas vznesla námitku, že věc má být projednána podle smlouvy účastníků v řízení před rozhodci a účastníci neprohlásili, že na této smlouvě netrvají. Z nezjistných důvodů si toho advokát před podáním žaloby ve smlouvě o pronájmu bytu nevšiml a proto jsem byl v této věci u soudu neúspěšný. (rozhodnutí nabylo 5.5.2015)
1) mohu podat znova žalobu příslušnému úřadu i když byla nepříslušným soudem zastavena? ad. 2) pokud mohu, tak do jaké doby a kde mám začít. Děkuji a přeji hezký den. Děkuji, Jaromír.

ODPOVĚĎ:
K tomuto zákon říká, že pokud návrh na zahájení řízení před rozhodcem podáte do 30 dnů od doručení usnesení soudu o zastavení řízení, zůstávají právní účinky původního návrhu zachovány. Tzn. že pokud do 30 dnů podáte návrh k rozhodci, neběží Vám promlčecí lhůty.
V případě, že tuto lhůtu nestihnete, promlčecí lhůty nadále běží. Je tudíž otázkou, zda ve Vašem případě již nedošlo k promlčení tohoto nároku – doporučuji konzultovat s právníkem po předložení relevantních dokumentů.
Co se týká otázky, na kterého rozhodce se případně obrátit, toto musí vyplývat ze smlouvy, prozkoumejte tedy smlouvu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Přeplatek služeb nájmu a předání žaloby nájemníka rozhodci uvedenému ve smlouvě - je možné odvolání proti rozhodnutí rozhodce?