Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Nezabavitelná částka neboli nezabavitelné minimum je podle zákona stanovená jako 2/3 součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení v obci 50 000 – 99 999 obyvatel. Od 1. 1. 2012 se mění výše životního minima jednotlivce. Zatímco až do konce roku 2011 bylo životní minimum jednotlivce 3126 Kč, nově od začátku roku je to 3410 Kč.

Nově tedy nezabavitelné minimum je 2/3 z 3410 Kč + 5352 Kč. Výsledná základní nezabavitelná částka je tedy v roce 2012 5841,33 Kč. (v roce 2011 to bylo 5326 Kč). To znamená, že všichni, kterým hrozí srážky ze mzdy z důvodu exekuce (nebo i z jiných důvodů) se mohou těšit na to, že jim v roce 2012 zůstane více peněz.

Nezabavitelná částka při péči o nezaopatřené dítě, potomka

Stejně jako se mění základní nezabavitelné minimum jednotlivce, se od začátku roku 2012 mění i nezabavitelná částka na manželku nebo dítě. Pokud má nějaký zaměstnanec srážky ze mzdy z důvodu exekuce, nezabavitelné minimum se mu navyšuje za každými nezaopatřené dítě o 1/4 z 5841,33 Kč. Za každé dítě nebo manželku se nezabavitelná částka zvyšuje o 1460,33 Kč (dosud to bylo „jen“ 1331,50 Kč).

Výpočet nezabavitelného minima 2012 - příklad

Co to ale přesně znamená? Podívejte se na výpočet srážky ze mzdy v roce 2012


Jak se projeví změna životního minima a nákladů na bydlení pro výpočet nezabavitelného minima?

Příklad výpočet srážky ze mzdy:
  • Zaměstnance má srážku ze mzdy z důvodu přednostní exekuce, jeho čistá mzda je 20 000 Kč. Má dvě děti a manželku
  • Základní nezabavitelná částka se stanoví jako 5841,33 Kč + 3x 1460,33 Kč = dohromady tedy 10222,32
  • Zbytek mzdy = 9777,68 Kč (zaokrouhlí se na 9777, rozdíl náleží zaměstnanci)
  • Na úhradu nepředností exekuce připadá 1/3 zbytku mzdy tj. 3259 Kč
  • Zbytek (tj. 6518 náleží zaměstnanci)
  • Výsledek = zaměstnanec dostane 16741 Kč (v roce 2011 dostal pouze 14 647, tj. o 2094 Kč více)

Srážky ze mzdy by tedy měly být pro zaměstnance v roce 2012 o něco málo výhodnější.