Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V souvislosti s výstavbou dálnice D55 jsem obdržela kupní smlouvu pro odkoupení mých pozemků. Nesouhlasím s odhadní cenou pozemku, proto jsem podala návrh dohody o ceně pro odkup pozemku. Doposud jsem od společnosti, která se o odkoupení pozemků stará, neobdržela odpověď. Zajímalo by mě, zda se lhůta 90 dní stanovená pro podpis kupní smlouvy prodlužuje o dobu, po kterou čekám na odpověď mého návrhu dohody o ceně pozemku. Děkuji, Leona

ODPOVĚĎ:
Podle § 5 vyvlastňovacího zákona skutečně začíná běžet lhůta 90 dní, pokud se vyvlastniteli nepodařilo uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem. Tato lhůate se Vám neprodlužuje. Podle § 10 odst. 1písm. a) vyvlastňovacího zákona za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby včetně jejich příslušenství, došlo-li k odnětí vlastnického práva k nim. Dle § 10 odst. 5 téhož zákona říká, že cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle jejich skutečného stavu ke dni podání žádosti o vyvlastnění. Cenu stanovuje znalec v znaleckém posudku. Proti tomu můžete vznést námitky. Dle § 15 téhož zákona vyvlastňovací řízení vede příslušný obecní úřad ve své přenesené působnosti, nikoliv firma, proto se musíte se svými námitkami obracet na tento úřad. Ten je pak kompetentní s Vámi jednat. Vyvlastňovací řízení je pak ukončeno vydáním rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu, proti němuž se lze odvolat. Takže dokud nemáte od vyvlastňovacího úřadu rozhodnutí v dané věci, pak se nemusíte obávat, že Vám pozemek někdo zabere, aniž byste se proti tomu mohla bránit právní cestou.