Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V souvislosti s výstavbou dálnice D55 jsem obdržela kupní smlouvu pro odkoupení mých pozemků. Nesouhlasím s odhadní cenou pozemku, proto jsem podala návrh dohody o ceně pro odkup pozemku. Doposud jsem od společnosti, která se o odkoupení pozemků stará, neobdržela odpověď. Zajímalo by mě, zda se lhůta 90 dní stanovená pro podpis kupní smlouvy prodlužuje o dobu, po kterou čekám na odpověď mého návrhu dohody o ceně pozemku. Děkuji, Leona

ODPOVĚĎ:
Podle § 5 vyvlastňovacího zákona skutečně začíná běžet lhůta 90 dní, pokud se vyvlastniteli nepodařilo uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem. Tato lhůate se Vám neprodlužuje. Podle § 10 odst. 1písm. a) vyvlastňovacího zákona za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby včetně jejich příslušenství, došlo-li k odnětí vlastnického práva k nim. Dle § 10 odst. 5 téhož zákona říká, že cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle jejich skutečného stavu ke dni podání žádosti o vyvlastnění. Cenu stanovuje znalec v znaleckém posudku. Proti tomu můžete vznést námitky. Dle § 15 téhož zákona vyvlastňovací řízení vede příslušný obecní úřad ve své přenesené působnosti, nikoliv firma, proto se musíte se svými námitkami obracet na tento úřad. Ten je pak kompetentní s Vámi jednat. Vyvlastňovací řízení je pak ukončeno vydáním rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu, proti němuž se lze odvolat. Takže dokud nemáte od vyvlastňovacího úřadu rozhodnutí v dané věci, pak se nemusíte obávat, že Vám pozemek někdo zabere, aniž byste se proti tomu mohla bránit právní cestou.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem