Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nerozumím zákonu § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb. upravený 158/2022 Sb. , jde mi o kompetenci sester praktických. Může praktická sestra natočit EKG? A může jej i zhodnotit? Všeobecné sestry mají kompetenci sledovat a hodnotit fyziologické funkce pacientů, včetně saturace kyslíkem a srdečního rytmu, ale u sester praktických je napsáno pouze:

a) sledovat fyziologické funkce za použití zdravotnických prostředků a získané informace zaznamenávat do dokumentace, není zde tudíž napsáno, zda se jedná i o srdeční rytmus, zda jej smí hodnotit. Z praxe vím, že 99% praktických sester EKG pořizuje, ale je to podle práva dobře a smí pak zhodnotit křivku? Děkuji za odpověď. Elena.

 

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Vaše dotazy: „Může praktická sestra natočit EKG? A může jej i zhodnotit? “ zní: Dle mého názoru nemůže.
Vycházím z předpokladu, že práce s EKG (tzv. natočení EKG) v sobě zahrnuje nejen jeho sledování, nýbrž i hodnocení naměřených hodnot.
V tomto ohledu jsou tedy odborné kompetence všeobecné sestry formulovány jednoznačně, když z § 4/1 písm. b) vyhlášky č. 55/2011 Sb. vyplývá, že všeobecná sestra je oprávněna:
„sledovat a hodnotit fyziologické funkce pacientů, včetně saturace kyslíkem a srdečního rytmu, a další tělesné parametry za použití zdravotnických prostředků“
Je zřejmé, že tzv. natočení EKG do této definice spadá, jelikož všeobecná sestra je oprávněna fyziologické funkce pacientů (například srdeční rytmus), za použití zdravotnických prostředků, nejen sledovat, nýbrž i hodnotit (kterážto definice EKG přesně odpovídá).
Odborné kompetence praktické sestry jsou ovšem vymezeny stručněji, což je nutné zohlednit. Konkrétně dle § 4a/1 písm. a) vyhlášky č. 55/2011 Sb. je praktická sestra oprávněna:
„sledovat fyziologické funkce za použití zdravotnických prostředků a získané informace zaznamenávat do dokumentace“
Jelikož v tomto vymezení absentuje pojem „hodnotit“, nemůže se tato odborná kompetence praktické sestry vztahovat na tzv. natočení EKG (jelikož tzv. natočení EKG v sobě prvek hodnocení obsahuje).
Pro získání jistoty Vám doporučuji oslovit autora vyhlášky č. 55/2011 Sb. , tedy Ministerstvo zdravotnictví ČR:
https://www.mzcr.cz
Zároveň se s tímto dotazem můžete obrátit například na Českou asociaci sester:
https://www.cnna.cz
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 55/2011 Sb. , o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.