Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

14.11.2022 jsem byla na plánované operaci kýly. Domů jsem byla propuštěná po 4 dnech s jedním drénem z břicha, ale stav byl uspokojující. Během týdne, kdy jsem pravidelně jezdila na kontroly. 25.11.2022 byl drén vyndán i přes to, že stále vytékala tekutina z drénu. Z díry po drénu vytékal hnis, ze kterého vzali stěry. Antibiotika nenasadili.

Od té doby jsem měla pocit, že z břichem se něco děje - nafukování, tvrdnutí. 3. den od vyndání drénu, jsem na kontrole vše oznámila a prý je to pooperační normální stav. Nasazena antibiotika, protože stěr nedopadl nejlépe. Výsledek mi ale nikdo neřekl. Na to jsem dostala zimnici, teploty, tak další kontrola v nemocnici. Břicho více nafouklé, tvrdé. Dle zdravotníků vše v pořádku, normální stav. 8. den jsem se dostala do takového stavu, že jsem byla jak před porodem, tak jsem si zavolala v noci záchranku. Měla jsem ascites, tedy vodu v břišní dutině. Na operačním sále mi vytáhli 3 litry tekutiny. Dostala jsem silná antibiotika horem dolem a skončila jsem s léčebnou houbou a vakem, který mi pumpuje tekutinu z břicha. Každý 4. den jdu na sál na přispání a výměnu té houby. Ve finále jsem se dočetla až z propouštěcí zprávy, že jsem tam měla steptokoka zlatého.   Můj názor: kdyby nasadila antibiotika okamžitě po vyndání drénu, toho 25.11., tak se to vůbec nemuselo stát. Nebo mě měli vzít na sál dřív, když jsem jim pořád tvrdila, že mi břicho tvrdne a ne až po 8 dnech, kdy mě nechali být. Jde o zanedbání péče? Mám podat žalobu na náhradu školdy k věcně a místně příslušnému soudu?   Děkuji moc za odpověď. Naděžda.

 

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz: „Myslíte, že by to bylo na žalobu? “ zní: Žalobu byste zajisté podat mohla, otázkou však zůstává, zda byste byla procesně úspěšná.
Ve svém dotazu hodnotíte postup nemocnice takzvaně ex post, tedy se znalostí toho, jaký byl Váš skutečný zdravotní stav, resp. se znalostí pooperačních komplikací, které u Vás nastaly. Takový přístup je však při posuzování odborné ne/správnosti postupu nemocnice nepřípustný – postup poskytovatele zdravotních služeb je nutné vždy hodnotit pohledem ex ante – tedy se zohledněním toho, jaké informace měli zdravotničtí pracovníci k dispozici v danou chvíli.
Před podáním případné žaloby Vám proto doporučuji nejdříve vyjasnit, zda nemocnice postupovala odborně správně či nesprávně (tedy takzvaně lege artis či non lege artis). Tuto informaci můžete získat několika způsoby:
1/ Konzultace:
Můžete se obrátit na jiného poskytovatele zdravotních služeb a požádat ho o konzultaci odborné ne/správnosti péče, která Vám byla v nemocnici poskytnuta (§ 2/2 písm. b) a § 28/3 písm. c) zákona o zdravotních službách). Za tímto účelem bude samozřejmě nutné opatřit si v nemocnici kopii zdravotnické dokumentace, kterou pak konzultantovi předložíte.
Na tomto místě upozorňuji, že konzultační služby nejsou hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění – bude proto nutné, abyste si konzultaci zaplatila sama.
2/ Stížnost adresovaná nemocnici:
Na postup nemocnice si můžete rovněž stěžovat, a to ideálně písemně. Tuto stížnost, ve které stručně popíšete, v čem spatřujete odbornou nesprávnost postupu nemocnice, je zapotřebí adresovat přímo této nemocnici (§ 93 a násl. zákona o zdravotních službách).
Nebudete-li s vyřízením stížnosti spokojena, budete se moci „odvolat“ k místně příslušnému krajskému úřadu. Ten v této věci zahájí správní řízení, v jehož rámci si s největší pravděpodobností opatří odborné vyjádření jiného poskytovatele zdravotních služeb. Toto odborné vyjádření se stane součástí správního spisu, který krajský úřad ve věci Vaší stížnosti povede. Jako účastnice správního řízení budete oprávněna na krajský úřad zajít a pořídit si kopii některé části správního spisu – například tedy odborného vyjádření (§ 38/1 a 4 správního řádu). Tímto způsobem tedy budete moci – v podstatě zdarma – získat odborné zhodnocení postupu nemocnice.
3/ Stížnost adresovaná jinam:
Na postup nemocnice si můžete stěžovat rovněž u jiných institucí, a to u České lékařské komory:
https://www.lkcr.cz/problematika-stiznostni-agendy
u Ministerstva zdravotnictví ČR:
https://www.mzcr.cz/
nebo u Vaší zdravotní pojišťovny.
4/ Znalecký posudek:
Můžete rovněž oslovit znalce a objednat si u něj vypracování znaleckého posudku. Seznam znalců naleznete zde (tento seznam však není, bohužel, z technických důvodů vždy funkční) :
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm
(bude zapotřebí vyhledávat ve znaleckém oboru „zdravotnictví“ a následně v příslušném znaleckém odvětví). Za vypracování znaleckého posudku budete muset znalci samozřejmě zaplatit.
Je zajisté možné, abyste na nemocnici podala žalobu ihned – tedy bez ověření skutečnosti, zda nemocnice postupovala odborně správně či nikoli – v takovém případě však budete riskovat, že v soudním řízení nebudete úspěšná.
Pro vypracování předžalobní výzvy a následně žaloby Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí zdravotnického/medicínského či občanského práva).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.