Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Během "dlouhého covidu" jsem ze strachu oběhal na doporučení praktického lékaře několik vyšetření. Vše dopadlo v podstatě dobře a již se cítím stejně jako před covidem (cca po 4 měsících). Bohužel mi byla stanovena diagnóza spánkové apnoe (téměř jistě tím trpím dlouhodobě, možná už od narození, bez příznaků). Nyní se mi Nemocnice snaží nanutit dýchací přístroj s maskou, jako nutnou podmínku pro kvalitní spánek.

Podle mne ten stroj zatím nepotřebuji (je mi 41 let), oni mi v podstatě vyhrožují, že pokud nenastoupím "léčbu", jak to nazývají, přestože to nic neléčí, je to kompenzační pomůcka, která Vám zničí část soukromého života, tak mi bude odebrán řidičský průkaz (potřebuji nutně pro svoji práci, živím kromě sebe manželku a 4 malé děti). Ujeto mám téměř 2 miliony km bez mnou zaviněné nehody. Prosím jak se mohu bránit? Děkuji Vám!

 

ODPOVĚĎ:
S ohledem na Vaší diagnózu bude obrana dosti složitá (resp. je na pováženou, zda se v tomto případě do obrany vůbec pouštět).
V první řadě upozorňuji, že informace, kterou jste obdržel od nemocnice je pravdivá. Poskytovatel zdravotních služeb (resp. lékař) je při zjištění zdravotní obtíže, která může ovlivnit zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, povinen na to upozornit příslušný veřejnoprávní orgán – ze strany nemocnice se tak nejedná o nátlak na Vás, nýbrž nemocnice musí splnit svou zákonnou povinnost. Konkrétně se jedná o § 89a zákona o silničním provozu, dle něhož platí, že:
„Lékař, který zjistí, že … držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště … držitele řidičského oprávnění. “
Vaše diagnóza je, bohužel pro Vás, uvedena v příloze č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, která obsahuje výčet nemocí, vad a stavů vylučujících nebo podmiňujících zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. V tomto seznamu je k Vaší diagnóze konkrétně uvedeno:
„středně těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe s hodnotou indexu apnoe/hypopnoe v rozmezí 15 až 29 spojený s nadměrnou denní spavostí nebo těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe s hodnotou indexu apnoe/hypopnoe 30 a více spojený s nadměrnou denní spavostí“
Spánková apnoe představuje onemocnění, které ovlivňuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a u kterého lze řidiče uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového vozidla pouze na základě závěrů odborného vyšetření.
Je proto možné, že zůstanete i nadále zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, bude Vám však stanovena podmínka – při jejímž plnění bude Vaše zdravotní způsobilost trvat. Touto podmínkou bývá právě zahájení léčby onemocnění (například v podobě používání dýchací masky).
V současné chvíli lze očekávat, že nemocnice informuje o Vašem zdravotním stavu příslušný veřejnoprávní orgán, který zahájí správní řízení. V jeho rámci by Vám měla být uložena povinnost podstoupit speciální vyšetření, jehož výsledky budou klíčové.
Hodláte-li svou diagnózu nějak zpochybnit, můžete se nechat vyšetřit jiným lékařem – s tím, že by bylo vhodné, aby byly jeho závěry v rozporu s výsledky vyšetření v nemocnici (tedy takové, že spánkovou apnoe buď vůbec netrpíte, popř. že se nejedná o středně těžký ani o těžký syndrom spánkové apnoe). S pomocí takového lékařského posudku (podaří-li se Vám takový posudek získat) budete moci před veřejnoprávním orgánem argumentovat ve prospěch Vašeho zdravotního stavu (a zachování Vašeho oprávnění k řízení motorových vozidel).
Nepodaří-li se Vám získat lékařský posudek, který by hovořil ve Váš prospěch, bude nutné, abyste podstoupil léčbu (abyste užíval takové pomůcky), která Vám bude uložena jako podmínka pro zachování Vaší zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
vyhláška č. 277/2004 Sb. , o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.