Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebuji si stěžovat na vypracovaný znalecký posudek, kde je evidentně vyroben zápis, který nebyl nikdy ve zdravotnické dokumentaci. Jednak je špatně napsaná zdravotní pojišťovna pacienta a úplně neznámá lékařka se zde podepsala atd. Je tam toho více. Nikdo na to nereagoval na naše námitky. Kam tento znalecký posudek zaslat a kde si na tento lživý výtvor stěžovat, aby to někdo bral vážně?

Asi ho celý přepošlu na všechny zdravotní instituce jinak fakt nevím. Všichni odpovídají do měsíce nebo vůbec. Pacient zemřel během 14 dní v nemocnici a nevěděli na co a tak dostal 2 injekce morphinu a vše bylo lege artis. Nebyl covid. Lékaři se navzájem nikdy nepodrazí a z nás dělají nesvéprávné lidi, I citace ze ZD nepomáhají. Hledáme také marně odborníky na morfin a např. na hematologii, (podání pacientovi šestery antibiotika za 14 dní a bez jídla a s kurtováním a plenou.) a nikde nejsou, nikdo není ochoten nebo pracují pro státní správu a jako fyzická osoba nemám vůbec nikde šanci. Přitom samozřejmě si vše platíme. Děkuji předem. Iveta.

 

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu není zřejmé, v jaké fázi se Váš spor s poskytovatelem zdravotních služeb nachází, resp. z jakého důvodu byl vypracován znalecký posudek (a kdo vypracování tohoto znaleckého posudku zadal). Ze znění dotazu si také nejsem jist, zda Vaše výhrady směřují vůči znaleckému posudku, anebo vůči zdravotnické dokumentaci, ze které znalec vycházel (jedná se o dosti podstatnou skutečnost).
Jste-li přesvědčena o odborné nesprávnosti poskytnuté zdravotní péče, popř. o manipulaci se zdravotnickou dokumentací, můžete podat stížnost, kterou je nutné adresovat tomu poskytovateli zdravotních služeb, na jehož činnost si stěžujete (§ 93 a násl. zákona o zdravotních službách). Nebudete-li s vyřízením své stížnosti spokojena, můžete se "odvolat" k místně příslušnému krajskému úřadu, který postup poskytovatele zdravotních služeb prověří. Z dotazu není zřejmé, zda jste stížnost již podala či dosud nikoli.
Domníváte-li se, že znalecký posudek je odborně nesprávný, nejasný či neurčitý, je zaprvé nutné na Vaše výhrady upozornit (probíhá-li například soudní řízení, je nutné soudu oznámit, jaké máte vůči znaleckému posudku námitky a proč). Domníváte-li se, že znalec odvedl při zpracování znaleckého posudku nekvalitní práci, můžete si na něj stěžovat u toho krajského soudu, u něhož je tento znalec zaregistrován, popř. se můžete obrátit přímo na Ministerstvo spravedlnosti:
https://www.justice.cz/
Popřípadě si můžete objednat vypracování vlastního znaleckého posudku, kterým lze závěry původního znaleckého posudku zrevidovat. Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.