Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Chtěl bych se zeptat, jestli nějak lze dostat svou zdravotní kartu pacienta od praktického lékaře, od kterého jsem odešel k jinému. Nechce mu ji poslat, poslala jen VÝPIS ze zdravotní karty, kde skoro nic není. Mám tam záznamy z dětství o problémech s páteří, se kterou mám teď problém, a které mohou být důležité.

Zákon o tom, že si kartu může lékař nechat 20 let a posílat jen výpisy mi přijde úplně nepochopitelný, k čemu mu je když ji potřebuji jinde. Předem děkuji za odpověď Hubert.

 

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Skutečně není možné, aby byl originál zdravotnické dokumentace předán Vaším bývalým registrujícím praktickým lékařem novému registrujícímu praktickému lékaři (resp. pokud by se tak stalo, jednalo by se o porušení platné právní úpravy).
Pakliže pacient přechází od jednoho registrujícího praktického lékaře k jinému, je bývalý registrující praktický lékař povinen předat novému registrujícímu praktickému lékaři potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb poskytovaných pacientovi (jak to vyplývá z § 45/2 písm. g) zákona o zdravotních službách).
Tyto informace jsou novému registrujícímu praktickému lékaři nejčastěji předávány prostřednictvím výpisu zdravotnické dokumentace pacienta (tzn. soupisem všech podstatných informací, které jsou shromážděny ve zdravotnické dokumentaci vedené bývalým registrujícím praktickým lékařem).
Pakliže by bývalý registrující praktický lékař nesplnil tuto svou zákonnou povinnost (tzn. nepředal by novému registrujícímu praktickému lékaři potřebné informace buď vůbec nebo v nedostatečné podobě), mohl by se dopustit přestupku dle § 117/1 písm. u) zákona o zdravotních službách. Za spáchání tohoto přestupku může být místně příslušným krajským úřadem uložena pokuta do výše 100.000,- Kč (jak to vyplývá z § 117/4 písm. e) zákona o zdravotních službách).
Domníváte-li se, že Váš bývalý registrující praktický lékař neuvedl ve výpisu Vaší zdravotnické dokumentace vše, co by se mohlo Vašemu novému registrujícímu praktickému lékaři hodit, můžete využít svého práva nahlížet do zdravotnické dokumentace (vedené o Vaší osobě) a pořizovat si její kopie (jak Vám toto právo vyplývá z § 65/1 písm. a) zákona o zdravotních službách).
Můžete proto navštívit svého bývalého registrujícího praktického lékaře, nechat si předložit veškerou zdravotnickou dokumentaci o Vaší osobě a pořídit si její kopie (například jejím vyfotografováním). Takto pořízené kopie můžete následně předat svému novému registrujícímu praktickému lékaři.
Pořízení kopií zdravotnické dokumentace můžete také žádat přímo po svém bývalém registrujícím praktickém lékaři. V takovém případě po Vás může lékař požadovat úhradu vzniklých nákladů.
V dotazu uvádíte, že právní úprava, která ukládá registrujícímu praktickému lékaři povinnost si originál zdravotnické dokumentace ponechat, Vám připadá nepochopitelná. Pouze pro doplnění uvádím, že povinnost uchovat zdravotnickou dokumentaci po dobu alespoň 10 let od změny registrujícího praktického lékaře vyplývá z přílohy č. 3 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Na tomto místě se proto pokusím uvést dva důvody, proč je předmětná právní úprava logická:
1/ Registrující praktický lékař musí vykázat poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovně pacienta (aby mu mohla být tato péče proplacena ze systému veřejného zdravotního pojištění). Jednání o proplacení poskytnuté zdravotní péče se někdy vede i několik let po jejím skutečném poskytnutí. Pokud by registrující praktický lékař odeslal originál zdravotnické dokumentace novému registrujícímu praktickému lékaři, zbavil by se hlavního důkazu o skutečném poskytnutí zdravotní péče a tato péče by mu nemusela být zdravotní pojišťovnou pacienta proplacena.
2/ Originál zdravotnické dokumentace je důležitý pro případ eventuálního budoucího soudního sporu mezi registrujícím praktickým lékařem a pacientem. S odstupem času bývá zdravotnická dokumentace jediným důkazem o odborné ne/správnosti postupu lékaře. Registrující praktický lékař by si odesláním originálu zdravotnické dokumentace svou procesní obranu značně ztížil.
K tomuto tématu Vás lze dále odkázat například sem:
http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/zdravotnicka-dokumentace-a-lekarske-tajemstvi-26/n-dokumentace-pri-19.html
https://www.ombudsmanprozdravi.cz/zdravotnicka-dokumentace-a-zmena-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb/
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/ruzne/zdravotnictvi-drogy-hygiena/23085-predani-zdravotni-dokumentace-pacientovi-pri-prechodu-k-jinemu-lekari-je-to-spravny-postup.html
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
vyhláška č. 98/2012 Sb. , o zdravotnické dokumentaci

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem