Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zvažuji stížnost na nemocnici Bulovka - zanedbání péče s následkem smrti. Předem jsem se chtěla s Vámi poradit, jestli to má vůbec smysl. Jedná se o mého otce. Věk 74 let, zemřel 7.1.2019 v 22:11. Den předtím byl tatínek na pivu a před naším domem opilý spadl z kola a poranil si hlavu. Našli ho kolemdoucí sousedé.

Tatínek silně krvácel z hlavy a nemohl již vstát. Na silnici po něm zůstala kaluž krve. Odvezla ho záchranná služba na Bulovku cca. v 16 hodin. Byla jsem s nimi ve spojení a čekala jsem na výsledky testů. Večer cca. ve 22 hodin mě ošetřující lékař volal, že si mám pro tatínka přijet. Prý se již probudil, to jsem odmítla s tím, že pro něho přijet nemohu, vzhledem k tomu, že mám vysoké horečky a otec velice špatně chodí. Přesto nám ho o půlnoci dovezla sanitka domů, předali nám ho v pytli a přítel ho musel odnést do patra v náručí, otec byl dezorientovaný a bezvládný, říkal, že mu takto špatně ještě nebylo a že chce hlavně spát. Druhý den jsme ho chodili kontrolovat, odmítal jídlo a chtěl spát, stále mu bylo špatně, přičítala jsem to kocovině a věřila jsem, že lékaři věděli co dělají, když ho propustili. Nicméně ve 22:11 se pokusil vstát, uslyšela jsem ránu a běžela nahoru, našla jsem ho mrtvého na posteli. Nechala jsem nařídit pitvu, čekala jsem na výsledky velmi dlouho, paní doktorka měla dovolenou, pak zase čekala na nějaké vyšetření, po měsíci když jsem přišla s kolegyní pro pitevní zprávu, obě jsme měli z této návštěvy nepříjemný pocit. Lékařka, která měla na starost pitvu mi pouze sdělila, že to bylo to srdíčko a vůbec netušila, že měl den předtím úraz. Navíc mi nevrátili zprávu z příjmu na Bulovce, ani do ní nenechali nahlédnout. Originál jsem předala koronerovi. Stále si myslím, že ať příčina smrti byla jákákoliv, měli otce po tak velkém úrazu hlavy nechat alespon 24 hodin na pozorování v nemocnici a ne ho v noci převést domů, když jsem jim ještě sdělila, že mám ošklivou chřipku a nezvládnu se o něho postarat. Budu moc vděčná, za Vaší radu.  

 

ODPOVĚĎ:
Úvodem své odpovědi připomínám, že máte právo na plný přístup ke zdravotnické dokumentaci, vedené nemocnicí o Vašem otci, a to včetně práva pořizovat si její výpisy a kopie (samozřejmě za předpokladu, že Váš otec za svého života takový přístup nezakázal - to však z Vašeho dotazu nevyplývá). V tomto ohledu lze citovat z § 33/4 zákona o zdravotních službách:
"Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie ..."

Stejné právo je dále zakotveno v § 65/1 písm. c) zákona o zdravotních službách (to však jen na okraj). Některé nemocnice vyžadují v této souvislosti, abyste prokázala, že jste osobou blízkou zemřelému pacientovi. To nejlépe prokážete svým rodným listem (v němž by měl být Váš otec uveden).
Nyní již k Vašemu dotazu:
Dle mého názoru má podání stížnosti smysl.
Tato problematika je upravena v § 93 a násl. zákona o zdravotních službách. Stížnost je vhodné podat písemně a je nutné jí adresovat přímo nemocnici. Nemocnice bude povinna se k Vaší stížnosti vyjádřit do jednoho měsíce od jejího obdržení.
Pakliže nebudete s vyřízením své stížnosti spokojena, můžete se "odvolat" k místně příslušnému krajskému úřadu (zde k Magistrátu HMP), který Vaší stížnost a její vyřízení nemocnicí nezávisle přezkoumá a vydá o tom rozhodnutí. Krajské úřady si před vydáním těchto rozhodnutí obvykle opatřují stanoviska lékařských odborníků z dotčených oborů. Tímto způsobem tak budete moci získat odborný a nezávislý náhled na postup nemocnice v případě péče o Vašeho otce.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že postup nemocnice při péči o Vašeho otce můžete konzultovat s jiným poskytovatelem zdravotních služeb, a to jako tzv. second opinion (§ 2/2 písm. b) a § 28/3 písm. c) zákona o zdravotních službách). Pro konzultaci bude Vámi oslovený odborník potřebovat kopii zdravotnické dokumentace, vedené nemocnicí o Vašem otci (je proto vhodné si tuto kopii předem pořídit). Připomínám, že konzultační služba není hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění (budete si jí proto muset hradit sama).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)