Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem lékařka, mám atestaci z oboru anesteziologie a intenzivní medicíny, zákládám si s. r. o. s estetickou dermatologií a potřebuji zaštítit garantem, který má atestaci z kožního lékařství. Ambulanci si zřizuji v Brně a zaštítila by mě kolegyně, která pracuje v Praze. Jaká časová dojezdnost je možná, pokud je nutná přítomnost garanta? Velice děkuji za odpověď. Vanda.

 

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
ze znění dotazu předpokládám, že pojmem „garant“ máte na mysli výkon odborného dozoru či odborného dohledu dle zákona č. 95/2004 Sb. Požadavky fyzické dosažitelnosti lékaře, vykonávajícího odborný dozor či odborný dohled jsou zakotveny v § 4/6 zákona č. 95/2004 Sb. následovně:

„Odborný dozor vykonává lékař se specializovanou způsobilostí přítomný ve zdravotnickém zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, s fyzickou dosažitelností lékaře se specializovanou způsobilostí do 15 minut. Odborný dohled vykonává lékař se specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností zdravotnického zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, do 30 minut. Lékař, který vykonává odborný dozor a odborný dohled, musí být v základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, nebo ve služebním poměru, anebo musí být poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení k výkonu činností lékaře s odbornou způsobilostí dochází …“

Ve svém dotazu nezmiňujete, prostřednictvím jaké smlouvy hodláte zajistit odborný dozor či odborný dohled své kolegyně, zákonným požadavkem je v této souvislosti pouze základní pracovněprávní vztah (a to ve smyslu § 3 zákoníku práce), tzn. že se svou kolegyní můžete uzavřít pouze pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:

  • zákon č. 95/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  • zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce