Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byla jsem na gynekologické prohlídce a mám z toho následky, že jsem se mi vrací  ošklivé psychické stavy. Byl mi jako mladé ženě, která je ještě virgo (neměla  nikdy pohlavní styk) dělán poprvé vaginálne ultrazvuk. Lékařka mi u toho  přehlížela. Z mého pohledu to bylo takto: Lékařka mi vždy dělá ultrazvuk  rektálně. Vždy na mě hovoří během vyšetření a dává na mě pozor a vyptává se zda něco nebolí, a rozhodně přes bolest nic nedělá.

Opravdu zdůraznuju, že je vždy šetrná a mluví na mě u všeho. Povífá vždy, že  musí opatrně, aby mi nějak neublížila. V čekárne ani přede mnou a ani po mě  nikoho nemá, takže časem to rozhodně není. Kvůli zjištění výšce děložní  sliznice mi byl dělám ultrazvuk vaginálně, jenže během něho na mě nebylo vůbec  mluveno a chovala se z mého hlediska tak, že mi přehlížela, Prožívala jsem tam
ohavné stavy jako při znasilnění a dost to i bolelo. Předtím mi ještě řekla  větu,, koukneme se na to proč nám to furt nejde´´ přitom jsem ji minulé na tu  větu,, furt nám to nějak nejde, že jo´´ řekla, že nikoho nemám, a pokaždé se  sama ptá jestli už byl pohlavní styk a pokaždé ji řeknu, že nebyl.
4. den jsem se v noci probudila a hnusné a hodně živě se mi to vracelo. Párkrát  se mi to stalo, že sem se v noci probudila a stále na to myslela, čas od času  pravidelně se mi to vrací to její přehlížení a ten stav bezmoci, že prostě mám  doma uzkostné stavy.
Psala jsem ji maily, kde jsem nepochodila, že prý o ničem neví, a ředitel  nemocnice mi ani po měsíci nenapsal žádnou odpověd, napsala jsem tedy znova a  byli mi napsány jen dvě věty, z toho ta jedna byla, že pacientka se slovně ani  fyzicky při vyšetření neprojevovala, tudíz lekařka nic nezaznamenala. Podle slov lekařky je to tak, že člověk před bolestí uhýbá či zatíná svaly. Já  je holt nazatla, bolestí jsem uhnout nemohla, protože mi sondou tlačila na  hymen, a byla jsem paralizovaná bolestí a těmi ohavnými stavy. A hlavně i idiot  by chápal, že tam není kam uhnout, natož jako panna bych si hodně pomohla! Můžu si za to sama, měla jsem to prý říct, ale já nemohla mluvit z toho jak mi  bylo, jsem vyhublá vyčerpaná 47kilová osoba, která je přetížená a neměla jsem  žádnou sílu v sobě promluvit, myslela jsem si, že když se o pár milimetrů jen  pohnu jak promluvím, tak mi protrhne jak na hymen tlačila.
Je mi doporučeno z psych. pořádný, abych chodila ke klinickému psychologovi, že  by se mi z toho mohlo rozjet trauma. Samozřejme sem se řediteli nemocnice  zmínila jak je to i nefér, že si za to klidně můzu i někde platit peníze.
Soucitně to asi moc nechápou. A navíc jsem se i jinde dozvěděla, že vaginálně se to dělá jen při vážných  problémech a rozhodně se to dá dělat přes stěnu břišní, ona však tvrdí, že je  to  nepřehledné. Jako argument jsem ještě od ní dostala poznámku, že ona rozhodně přes bolest  nic nedělá, a že prý veškery průběh a postup mi byl vysvětlem, jak při první  nasvstěve tak i teď. Ale není to pravada - nebyl, o to víc mě to rozhodilo, že  tohle použila na obranu, protože je to lež.
Chci se zeptat, protože po tomto zážitku jsem přestala důvěřovat lekařům už  definitivně, zda je nutné, aby ženy chodili na preventivní gynekologické  prohlídky že zákona a co, když tam vůbec chodit nebudu.
Často i jinde např. u psychiatrů, psychologů, a i u zubařů tady hlavně měním  lékaře kvůli aroganci, že na mě třeba zvyšují hlas, nebo přehlíží u vyšetření,   sice je to stres, ale ne trauma.
Ale když se vám toto stane u gynekologa, tak teď po půl roce mi je furt zlé.   Nestojí mi to zato tam chodit, vím že mi budou traumatizovat i jinde, lidí si  na ne stěžují i na internetu, a někdo zažil i horší gynekogy než já. Jsem 32 letá a mám deprese, brala jsem antidepresiva, a i přesto se ke mě  takhle chovaj, nechci si znehodnocovat život dalšíma traumata z gynekologie,   tak chci vědět, jestli je to že zákona nutnosti tam vůbec chodit? Děkuji, s pozdravem Iveta

 

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Ano, platná právní úprava zakotvuje povinnost chodit na preventivní lékařské prohlídky.

Konkrétně dle § 12 písm. e) zákona o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec (tedy každý, kdo je zdravotně pojištěn) povinen podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění ani jiný právní předpis již neřeší, kdo by měl pojištěnci zasílat výzvy k podrobení se preventivní lékařské prohlídce. V minulosti byly tyto výzvy rozesílány přímo jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb, v současné době není tento detail právní úpravou řešen.

Dle § 29/3 zákona o veřejném zdravotním pojištění se v oboru gynekologie a porodnictví provádí preventivní prohlídka při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje patnáctým rokem věku jedenkrát ročně. Obsah a časové rozmezí gynekologických preventivních prohlídek jsou podrobněji upraveny v § 7 vyhlášky o preventivních prohlídkách.

Soustavné zanedbávání preventivních lékařských prohlídek může být sankcionováno, a to ze strany zdravotní pojišťovny. Konkrétně dle § 44/4 zákona o veřejném zdravotním pojištění platí, že při opětovném nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 500, - Kč. Tuto pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

Zdravotní pojišťovny mohou dále zanedbávání preventivních lékařských prohlídek sankcionovat nepřímo, a to znevýhodněním pojištěnce, který na preventivní lékařské prohlídky nechodí. Takovému pojištěnci nemusí být poskytnuty některé výhody či mu může zdravotní pojišťovna odmítnout proplatit zdravotní službu, které mohlo být při řádném docházení na preventivní lékařské prohlídky předejito. Tyto podmínky musí být zakotveny ve smlouvě (či její příloze) mezi pojištěncem a zdravotní pojišťovnou.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
vyhláška č. 70/2012 Sb. , o preventivních prohlídkách

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vaginální ultrazvuk u gynekologa u pacientky panny - je chyba gynekologa, že se nezeptal a omylem defloroval pacientku?