Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud si pacient vyloženě nepřeje, abych poslal zprávu jeho praktickému lékaři, můžu to nerespektovat a zprávu poslat? Na jedné straně je naše povinnost dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011, na druhé právo pacienta na soukromí dle Listiny práv a svobod. Děkuji, MUDr. Imrych Imrych

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 45 odst. 2 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách, výslovně stanoví povinnost poskytovatele předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (nově již registrujícímu pediatrovi), je-li mu tento
poskytovatel znám. Odkaz na Listinu základních práv a svobod je v této souvislosti nepatřičný, neboť i Listina předpokládá omezení ochrany soukromí či osobních údajů v případech stanovených zákonem. Tímto zákonem je v daném
případě právě zákon o zdravotních službách.
Pro úplnost je třeba upozornit, že podle zákona o zdravotních službách se poskytovatel zdravotních služeb, který uvedenou zprávu registrujícímu poskytovateli nepředá, dopouští správního deliktu. Za tento správní delikt může správní úřad, tj. nejčastěji místně příslušný krajský úřad, uložit pokutu do 100 000 Kč.

Mgr. Theodora Čáslavská, právník-specialista, právní kancelář ČLK


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zákaz pacienta na předání ambulantní lékařské zprávy specialisty praktickému lékaři - může takový zákaz pacient vydat?