Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Je již schválen zákon o nahlížení do zdravotní dokumentace rodinného příslušníka, který je již po smrti. A po jaké době od úmrtí pacienta se dokumentace likviduje? Ctirad.


ODPOVĚĎ:
Přístup do zdravotnické dokumentace pacienta mohou mít pouze lidé, kterým to sám tento pacient dovolí. A může tento svůj postoj kdykoliv změnit a to dovolení odvolat. Netýká se to samozřejmě některých vyjmenovaných profesí ze zákona, ale mluvíme teď o blízkých příbuzných, známých. Jedině to, co vy sám nebo sama dovolíte, tak jedině do toho má přístup někdo jiný.
V případě, že pacient zemře, mají automaticky jeho blízcí nárok vědět, jaká byla příčina úmrtí, jaký byl jeho zdravotní stav. Ale jedině opět za předpokladu, že ten dotyčný to za svého života ještě sám nezakázal a nevyslovil jasné přání, že si nepřeje, aby to někdo věděl.
Zdravotnická dokumentace se uchovává obvykle 10 let, ale pokud je nařízena pitva, pak se musí uchovat 150 let.