Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu  § (1-206), Obchodní zákoník  § (1-774), Zákon o ochraně hospodářské soutěže  § (1-31), Zákon o ochranných známkách  § (1-56), Zákon o konkursu a vyrovnání  § (1-73), Zákon o ochraně spotřebitele  § (1-29), Zákon o omezení plateb v hotovosti  § (1-9), Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti  § (1-151), Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení  § (1-16), Zákon o investičních pobídkách  § (1-14), Zákon o kolektivním investování  § (1-141), Zákon o platebním styku  § (1-36), Devizový zákon  § (1-35), Zákon o veřejných dražbách  § (1-68), Živnostenský zákon  § (1-84)


Obchodní právo, obchodní zákoník; ochrana hospodářské soutěže, ochranné známky, konkurs a vyrovnání, ochrana spotřebitele, soudní exekutoři a exekuční činnost, platební styk, devizový zákon, zákon o dražbách a živnostenský zákon online k prohlédnutí a ke stažení