Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zákon o dani z přidané hodnoty § (1-113), Zákon o dani z nemovitosti  § (1-22), Zákon o dani silniční § (1-19), Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí § (1-27),  Zákon o účetnictví § (1-40), Zákon o správě daní a poplatků  § (1-107), Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců  § (1-19), Celní zákon  § (1-329), Zákon o cestovních náhradách § (1-26), Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví  § (1-70), Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů  § (1-12), Zákon o daních z příjmů  § (1-42), Zákon o auditorech  § (1-46)