Počet stránek ve webu: 40.428

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Evropský parlament schválil dne 2. 4. klíčový právní předpis upravující pravidla vízové politiky států schengenského prostoru - Vízový kodex. K dokončení legislativního procesu nyní zbývá již jen formální schválení ze strany ministrů, které se očekává v červnu 2009. Vízový kodex vstoupí v platnost 6 měsíců poté.


Vízový kodex EU bude hlavním právním předpisem společné vízové politiky upravujícím zejména společná pravidla pro vydávání schengenských víz, tj. víz pro krátkodobé pobyty na území Schengenu nepřesahující tři měsíce během půlroku či pro průjezd přes území Schengenu.
Členské státy každoročně vyřizují přibližně 11,5 milionů žádostí o krátkodobé schengenské vízum, přičemž ČR vyřizovala za poslední dva roky průměrně 600 tisíc žádostí ročně.
Českému předsednictví se tak podařilo dokončit 2,5leté legislativní úsilí a dosáhnout velice náročného kompromisu nad zněním textu mezi členskými státy, Evropskou komisí a Evropským parlamentem.

Důležitost Vízového kodexu tkví v harmonizaci a vyjasnění stávajících, někdy roztříštěných, pravidel vízového procesu. Vízový kodex je shrnuje do jednoho přehledného předpisu, což ocení zejména všichni schengenští konzulové.

Mezi zásadní novinky pro žadatele o schengenská víza patří:
- zavedení obecného práva na odvolání (včetně zdůvodnění) proti zamítnutí víza, jehož vydání je v národní kompetenci;
- širší kategorie žadatelů podléhajících nulovému nebo sníženému vízovému poplatku;
- povinné vydávání víz pro více vstupů při splnění určitých podmínek;
- snaha členských států o větší vzájemné zastupování a tedy konzulární pokrytí ve třetích zemích.

Současný návrh Vízového kodexu již také obsahuje úpravu sběru a využívání biometrických prvků ve vízovém procesu v souvislosti s připravovaným spuštěním schengenského Vízového informačního systému, který dále posílí bezpečnost v Evropě bez hranic.
Vízový kodex bude závazný pro všechny členské státy schengenské spolupráce.

Zdroj: beck-online.cz