Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Současně se stavbou rodinného domu RD jsme postavili, v souladu s projektem, i plot. RD byl řádně zkolaudován. V části sousedící s pozemkem obce (trvale zatravněná plocha - louka) jde o plot drátěný, výšky 120 cm. Dodatečně jsme v této části do plotu vsadili průchod - standardní uzamykatelnou branku, rovněž drátěnou, rovněž výšky 120 cm.

Důvodem je možnost průchodu na onu, jinak zcela volně přístupnou louku přímo ze zahrady bez nutnosti obcházet několik dalších, stejně oplocených domů/pozemků. Obec s tím nemá naprosto žádný problém. V menších obcích a vesnicích jde, domnívám se, o zcela běžnou věc - mít v plotě sousedící s loukou, lesem nebo polem branku. Je nutné doložit (v případě kontroly) stavebnímu úřadu souhlas obce s takovým průchodem/brankou v plotě písemně? Případně, je k umístění této branky do plotu nějaké další povolení, doklad apod. ? Jakkoli jde o zcela běžnou věc, čistě formálně - je dodatečné umístění takové branky v rozporu se zákonem? Leoš.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud původní (stavebním úřadem schválená) projektová dokumentace s brankou v plotě nepočítala, dalo by se hovořit o tom, že jste provedli stavební úpravu plotu. V této souvislosti je podstatné, zda bylo pro Vámi budovaný plot zapotřebí nějaké veřejnoprávní přivolení stavebního úřadu či nikoli. Pakliže byly současně splněny tyto tři podmínky:
- jde o oplocení do výšky 2 m,
- toto oplocení nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
- toto oplocení se nachází v zastavěném území či v zastavitelné ploše,   nebylo pro vybudování plotu zapotřebí žádného přivolení stavebního úřadu (jak to vyplývá z § 79/2 písm. f) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona). V takovém případě by nebylo zapotřebí žádné veřejnoprávní přivolení stavebního úřadu ani pro stavební úpravu takového oplocení - například tedy zřízení branky (jak to vyplývá z § 79/5 ve spojení s § 103/2 stavebního zákona).
Ve Vašem případě si nejsem jist splněním podmínky uvedené v druhé odrážce - je totiž možné, že obecní louka, na kterou Vaše branka ústí, je veřejným prostranstvím. Bude proto nejlepší, pokud se v této věci obrátíte na místně příslušný stavební úřad a dotážete se ho, zda je ke zřízení branky nutné (dodatečně) předložit nějaké podklady či souhlasy - právní názor (resp. zavedená praxe) místně příslušného stavebního úřadu pro Vás totiž bude určující.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.