Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při vypořádání podílového spoluvlastnictví došlo k rozdělení RD na dvě budovy - můj rodinný dům a skladovací prostor sousedky. Stavební úřad s tím dal souhlas, ale nezkoumal to. Má úřad povinnost zkontrolovat, zda je rozdělení fakticky možné dle stavebních norem? Mám např. okna z obytných místností 2 m od hranice pozemku, nevadí to?

Sousedka také tehdy předkládala na úřadě tzv. pasport stavby ke zmíněnému skladu. Mně pasport nechce ukázat. Mám právo tento pasport stavby vidět, např. k nahlédnutí na katastrálním úřadě, když mám k tomuto skladu zřízeno předkupní právo a sklad se navíc opírá o můj dům?

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Má úřad povinnost zkontrolovat, zda je rozdělení fakticky možné dle stavebních norem?
V tomto ohledu je podstatné, zda rozdělení rodinného domu na dvě samostatné stavby vyžadovalo nějaké stavební úpravy tohoto domu – v takovém případě by byl stavební úřad skutečně povinen se touto věcí zabývat (stejně jako jinými stavebními úpravami již dokončených staveb, samozřejmě s některými výjimkami). Pokud však k tomuto rozdělení došlo pouze tak, že každý z bývalých spoluvlastníků začal užívat jednu polovinu rodinného domu, přičemž stavební úřad odsouhlasil změnu v účelu užívání těchto staveb (sousedčina polovina se měnila z rodinného domu na sklad) a vše bylo následně zaznamenáno do katastru nemovitostí, nemusel se stavební úřad věcí v podstatě hlouběji zabývat.
2/ Mám např. okna z obytných místností 2m od hranice pozemku, nevadí to?
V zásadě nikoli. Minimální odstupové vzdálenosti staveb jsou zakotveny ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území. Dle § 25/2 této vyhlášky platí, že:
„Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m …“
Z požadavků na minimální odstupové vzdálenosti staveb může být navíc stavebním úřadem udělena výjimka (jak to vyplývá z § 26 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území).
3/ Mám právo tento pasport stavby vidět, např. k nahlédnutí na katastrálním úřadě, když mám k tomuto skladu zřízeno předkupní právo a sklad se navíc opírá o můj dům?
Je-li předmětný pasport součástí sbírky listin vedené katastrálním úřadem, můžete katastrální úřad navštívit a požádat ho o nahlédnutí do sbírky listin týkající se sousedčina skladu. Bude-li Vám toto nahlédnutí umožněno (což by mělo být – po prokázání Vaší totožnosti možné), budete si samozřejmě moci vyhotovit i kopii předmětného pasportu. Podrobná pravidla k nahlížení do sbírky listin katastru nemovitostí jsou zakotvena v § 52 katastrálního zákona.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 256/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.