Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V listopadu 2022 jsem koupila pozemek, kde nebyla přípojka na elektřinu a je zažádáno. Pozemek je určen pro trvalé bydlení a je v zástavbě obce. Elektro kancelář, která dostala elektro projekt na starost tak původně řešila se sousedem co má novostavbu, ale ten nesouhlasil.

Elektro kancelář společně s ČEZ řešil náhradní řešení a vymyslel, že se povede ke mě elektřina o kousek dál od první novostavby v řadě a rozšíří stávající jejich přípojka + by byla dál vedena ještě kousek kolem jedné další novostavby a kousek přes obecní pozemek až ke mně. Elektro kancelář 2 novostavbám vč. obce obecního pozemku poslala dopis a na něj všichni písemné souhlasili. Následně elektro kancelář dala na Stavební úřad a ten vydal zahájení Územního rozhodnuti a poslal všem znovu dopisy vč. mého souseda, který měl podle mě jen sousedit s kabelem, protože v druhém řízení nebyl účasten v elektro kanceláři.   Sousedi na jednou všichni na dopis od Stavebního úřadu nesouhlasili. Byla jsem se ptát sousedů osobně proč a řekli mi, že už mají u novostaveb udělané vstupní brány všichni a nechtějí mít rozkopáno, ale elektrika má vést před jejich plotem. Když jsem následně mluvila s člověkem ze Stavebního úřadu, tak mi řekl, že jejich námitky shodí ze stolu a nebude souhlasit + nechal něco technického dodělat do výkresu z elektro kanceláře, ale prý se můžou opět odvolat.   Zjišťovala jsem proč najednou všichni nesouhlasili a mám zjištěno neoficiálně, že je zřejmé, že je zmanipuloval můj soused, který dělá problémy více lidem v obci a on byl původní vlastník pozemku, které teď vlastní rodiny novostaveb co nesouhlasí.   Nevím co dělat a nelíbí se mi, že sousedi dodatečné mění písemné rozhodnutí a ještě je průhledné, že jakmile soused zjistil přes koho elektrika povede a navíc když byl původní majitel, tak je byl přemluvit, že mají přeci udělané příjezdy na svůj pozemek a nesouhlasí. Není normální, že najednou nesouhlasí ani jeden a navíc se mi nelíbí zmanipulování případu sousedem, což je zřejmé. Prosím o radu jak postupovat, mám obavy, že i když stavební úřad nesouhlasí s námitkami, tak že sousedi nebudou souhlasit a budou dávat další odvolání a přitom elektrika má vést před plotem kde je zelená plocha. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Je pochopitelné, že postup dotyčného souseda-manipulátora, ani dodatečné odvolávání dříve udělených souhlasů zbývajícími sousedy se Vám nelíbí. Bohužel pro Vás s tím fakticky nic dělat nemůžete, jelikož nedošlo k porušení žádného právního předpisu.
Pokud stavební úřad zahájil územní řízení a dotčení sousedé v jeho rámci vyjádřili nesouhlas se zamýšleným prodloužením elektrické přípojky (resp. podali námitky), jedná se o zcela standardní postup – sousedé pouze využili své oprávnění, které jim platná právní úprava přiznává (§ 89 stavebního zákona).
Skutečnost, že sousedé podáním námitek de facto odvolali svůj dříve vyslovený souhlas, resp. že se tak pravděpodobně stalo na základě manipulace dotyčného souseda, nehraje v podstatě žádnou roli.
Ze znění dotazu usuzuji, že elektrická přípojka má být vedena toliko obecním pozemkem. Je-li tomu tak, je postup navržený stavebním úřadem v podstatě jediný možný – tzn. stavební úřad se s obdrženými námitkami vypořádá, a to tak, že je zamítne.
Sousedé budou samozřejmě oprávněni se proti územnímu rozhodnutí (které nebude respektovat jejich námitky) odvolat. Následně bude záležet, jak se s tímto odvoláním vypořádá nadřízený stavební úřad (krajský úřad). Vyřízení věci se tím samozřejmě prodlouží – Vám však nezbývá nic jiného, než vyčkat, až bude o vedení elektrické přípojky pravomocně rozhodnuto.
Pro doplnění ještě dodávám, že mají-li námitky (resp. budoucí odvolání) spočívat pouze ve vyjádření nesouhlasu s výkopovými pracemi z důvodu již existujících sjezdů, nemělo by být těmto námitkám (resp. i budoucímu odvolání) vyhověno, jelikož se nejedná o důvod objektivní (v tomto ohledu tedy s názorem referenta stavebního úřadu souhlasím).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.