Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám povolenou stavbu rodinného domu. Povolování trvalo 1 rok. Nebydlím v místě stavby, dojíždím z daleka. Stavbu mám povolenu pro stavbu dodavatelským způsobem. Spoustu věcí jsem schopen si zařídit sám. Od právnické osoby jsem si vypůjčil mobilheim a umístil na vlastní, vedlejší pozemek. Měl by sloužit k přespání a jako sprcha a WC.

Jeho umístění je dočasné, pouze po dobu stavby domu. Stavebnímu úřadu jsem nic nehlásil v domění, že nemusím, lépe řečeno s vědomím, že jde pouze o časově omezenou věc. Od stavebního úřadu mi přišla výzva, oznámení o návštěvě, která se má uskutečnit právě kvůli mobilheimu. Prosím o radu, jak se mám zachovat, jaké mám možnosti a co všechno mohu od této návštěvy očekávat a jak tomu předejít. Děkuji předem za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Pojem „stavba“ je platnou stavebněprávní úpravou pojímán značně široce, když dle § 2/3 stavebního zákona platí, že:
„Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby …“
Mobilheimy – přestože se ve své podstatě nejedná o nemovité věci – jsou obvykle rovněž chápány jako stavby (jelikož se jedná o výrobky plnící funkci stavby). V tomto ohledu není podstatné, zda jste měl v plánu umístit na svůj pozemek mobilheim na dobu určitou či neurčitou.
Před umístěním mobilheimu tak bylo nutné získat od stavebního úřadu příslušné veřejnoprávní přivolení – mělo by se jednat o územní souhlas (jak to vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. f) bodem 15. stavebního zákona).
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Jak se mám zachovat?
V tuto chvíli můžete vyčkat provedení místního šetření a následně se se stavebním úřadem domluvit na dalším postupu (který popisuji níže).
Druhou variantou je odstranění mobilheimu z Vašeho pozemku – s ohledem na fakt, že Vaše provinění proti platné právní úpravě je poměrně nepatrné – to však považuji za krok zbytečně vyhrocený (navíc s ohledem na skutečnost, že mobilheim budete při stavbě rodinného domu potřebovat).
2/ Jaké mám možnosti?
Dospěje-li stavební úřad (na základě kontroly na místě) k závěru, že se jedná o nepovolenou stavbu (tzv. černou stavbu), zahájí řízení o nařízení odstranění stavby (§ 129 stavebního zákona). V rámci tohoto řízení Vám stavební úřad musí umožnit požádat o dodatečné povolení stavby (tzv. dodatečnou legalizaci černé stavby). Pokud o dodatečné povolení požádáte (což Vám lze doporučit), bude stavebním úřadem řízení o nařízení odstranění stavby přerušeno a bude zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. Jestliže splníte všechny předepsané podmínky, bude mobilheim dodatečně schválen a stane se legální stavbou (například stavbou dočasnou).
Nemusíte ostatně ani čekat, až stavební úřad zahájí řízení o nařízení odstranění stavby a můžete se na něj obrátit s žádostí o dodatečné schválení stavby ihned.
Pakliže nebude z nějakého důvodu možné mobilheim dodatečně povolit, bude Vám stavebním úřadem nařízeno jeho odstranění (přičemž uposlechnutí tohoto nařízení Vám lze doporučit).
3/ CO všechno mohu od této návštěvy očekávat?
V rámci návštěvy (místní kontroly) referent stavebního úřadu ověří situaci na místě a mobilheim pravděpodobně zdokumentuje (vyfotografuje). Lze rovněž očekávat, že referentem budete dotazován na účel umístění mobilheimu, zamýšlenou dobu jeho umístění, jeho vlastníka, příslušnou dokumentaci apod.
Referentovi stavebního úřadu jste samozřejmě povinen umožnit vstup na pozemek, kde je mobilheim umístěn (jak to vyplývá z § 172 stavebního zákona).
Referenta stavebního úřadu se můžete dotázat na další předpokládaný postup – tedy zda bude zahájeno řízení o nařízení odstranění stavby, co můžete učinit pro co nejsnazší dodatečné povolení této stavby apod.
Umístěním nepovolené stavby (mobilheimu) jste se pravděpodobně dopustil přestupku, za který Vám může být stavebním úřadem uložena pokuta. Stavební úřady se však v těchto případech často spokojí se zahájením řízení o nařízení odstranění stavby, resp. s dodatečným povolením stavby a přestupkové řízení nezahajují (jelikož přestupkové řízení pro ně představuje administrativně náročnou agendu, která je v podstatě prací navíc).
4/ Jak tomu předejít?
Návštěvě referenta stavebního úřadu předejít v podstatě nelze. Chcete-li nastalou situaci co nejrychleji vyřešit, doporučuji Vám požádat stavební úřad o dodatečné povolení stavby (jak popisuji výše).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.