Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bylo by možné zaslat vzor pro zpětvzetí podpisu se souhlasem ke stavbě na hranici mého pozemku podle § 184a stavebního zákona? Děkuji. S pozdravem Ludvík

. ODPOVĚĎ:

Vzorem tohoto přípisu Vám neposloužím, jelikož ho nemám k dispozici (resp. si nejsem vědom toho, že by nějaký existoval). Žádný vzorový formulář však není zapotřebí - postačí totiž v podstatě obyčejný dopis (přípis). Je důležité, aby z něj jasně vyplývalo, co jím hodláte sdělit (vyjádřit). Doporučuji, aby Váš přípis (zpětvzetí) obsahoval tyto náležitosti:
- identifikace stavebního úřadu, kterému je přípis adresován,
- identifikace správního (územmního/stavebního) řízení (tedy uvedením spisové značky či čísla jednacího),
- identifikace autora přípisu (tedy Vás, a to uvedením jména, příjmení, data narození a adresy trvalého pobytu),
- identifikace žadatele (tedy toho, kdo žádá stavební úřad o povolení výstavby na hranici pozemků),
- nadpis (například "zpětvzetí souhlasu s realizací stavby na hranici pozemků" či něco podobného),
- vlastní text zpětvzetí (je vhodné uvést, že 1. jste vlastníkem pozemku/stavby xy, 2. dne xy jste udělil žadateli písemný souhlas s realizací stavby na hranici pozemků, 3. tento svůj souhlas jste přehodnotil a berete ho zpět, 4. nyní vyjadřujete svůj nesouhlas s realizací předmětné stavby na hranici pozemků + můžete stručně uvést důvody, které Vás k tomuto nesouhlasu vedou),
- datace a Váš podpis.
Je podstatné, aby z Vašeho přípisu jasně (beze všech pochybností) vyplývalo, kdo, co, komu a v jaké věci chce sdělit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.