Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused si bez povolení postavil přístavbu tzv. skladu zahradního nářadí 20 cm od hranice pozemků sousedních nemovitostí. SÚ v Novém Bydžově souhlasil se vzdáleností s odůvodněním, že stavba je v souladu s vyhl. 501/06 §25 odst. 6. O výjimce ani slovo a proto se ptám, stačí pouze takováto citace SÚ, nebo musí stavebník požádat o výjimku a pořádně to zdůvodnit, nebo kterou novelou se tyto postupy naposledy upravily.

Já neustále protestuji, že než si to stavebník na černo postavil, měl si se mnou projednat vstup na můj pozemek i pro budoucí údržbu své přístavby. Děkuji a jsem s pozdravem, Luděk.

 

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že Vámi zmiňované ustanovení vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území umožňuje vystavět menší stavby až na hranici pozemků - v těchto případech tedy není nutné žádat stavební úřad o zvlášť udělenou výjimku. Současně však platí, že není-li dodržena minimální dvoumetrová odstupová vzdálenost, vyžadují i menší stavby získání nějakého přivolení stavebního úřadu (nejčastěji se jedná o územní souhlas). Ze znění dotazu předpokládám, že soused žádné takové přivolení stavebního úřadu nezískal a svou přístavbu proto musel dodatečně legalizovat.
Pakliže stavební úřad předmětnou přístavbu dodatečně povolil, přestala být tzv. černou stavbou a z právního hlediska je vše v pořádku. Lze s Vámi nicméně souhlasit v tvrzení, že sousedova přístavba by Vám měla umožňovat údržbu a opravy Vaší stavby, což je při zachování dvaceticentimetrové odstupové vzdálenosti v podstatě nemožné. Požadavek na zachování přiměřené odstupové vzdálenosti mezi stavbami je ostatně zakotven i v § 25/1 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území:
"... Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti ..."
Stavební úřad se měl tedy při úvaze o dodatečném ne/povolení sousedovy černé stavby zabývat rovněž tímto požadavkem. Nesouhlasíte-li s dodatečným povolením sousedovy přístavby, můžete se proti rozhodnutí stavebního úřadu bránit (a to buď podáním odvolání či iniciací zahájení přezkumného řízení - podle toho, jakým způsobem stavební úřad rozhodl).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.