Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz je trochu obšírnější. V roce 2005 jsem dovolil sousedovi při stavebním řízení postavit garáž a tzv. nalepit jí na naší stěnu rodinného domu. Jedná se o starší zástavbu cca 100 let a hranice pozemku mezi sousedem končily domem. Dům však měl ze své stěny v dolní části okrasný věnec z cihel, který přečníval cca 5cm od samotné stěny domu.

V roce 2006 jsem chtěl naší stěnu domu nad jeho již postavenou garáží zateplit polystyrenem o síle 8cm. Jelikož s tímto souhlasil, bylo provedeno řádné ohlášení stavby na Městském úřadě a stavba povolena a započata. V průběhu stavby, když byl polystyren pouze nalepen, zdálo se sousedovi, že plechová střecha jeho garáže je z důvodu stavby zateplení poškozena a zakázal dělníkům přístup nad jeho garáž. Co se týče údajného poškození střechy k tomu uvádím, že po celou dobu montáže uteplení bylo na střeše položené staré linoleum aby na plech nepadal stavební materiál. Pod linem se vytvořil na plechu flek. Toto jsem v dobré víře uznal a nabídl jsem mu úhradu nátěru celé střechy garáže. On požadoval výměnu celé krytiny. Začal jsem celou věc řešit přes Stavební úřad. V důsledku stavební úřad na podnět souseda začal řešit to, že 8 cm zateplením zasahuji na jeho pozemek a to i přes to, že mi takové zateplení na začátku celé stavby odsouhlasil. Tomu nasvědčuje i to, že stavba byla započata, schválena a polystyren nalepen a on umožňoval dělníkům přístup. Když jsem chtěl udělat geodetické přesné zaměření, abych i toto vyvrátil, dostal jsem od geodeta písemné vyjádření, že takové zaměření nebude nic řešit, že měřické práce jsou prováděny ve 3 třídě přesnosti, kde střední chyba polohy bodu je 14cm. Mezitím se soused odkazoval na geodetické zaměření, které měl ke stavebnímu řízení při výše uvedené stavbě garáže. Tady bych chtěl podotknout, že ze známosti, úřednice stavebního úřadu byla vždy nakloněna sousedovi. Nicméně já v té době měnil i střechu na rodinném domě a jelikož jsem již v té době měl zmiňovaný souhlas s uteplením, provedl jsem již i mírný přesah střechy abych v budoucnu chránil nový instalovaný polystyren. Přesah střechy je cca delší než původně. Tímto se soused rovněž začal ohánět a zmiňovat zásah do vlastnických práv. Nakonec vydal stavební úřad Usnesení, že moji stavbu ohledně uteplení zastavuje. Při různých jednáních jsem si ale všiml, že z nově postavené garáže, umístil soused okapový svod na můj dům a na zbytku mém domu (garáž je kratší než délka mého domu) soused původní moji fasádu otloukl a instaloval svoji i s nátěrem. Když jsem na toto poukazoval, dělal Stavební úřad s příslušnou úřednici, že to neslyší a nikterak na to nereagoval, jen konstatoval, že garáž je zkoulaudovaná a ať jsem rád, že mám kus své fasády nově předělané. Polystyren, který byl již nalepený soused z mé stěny domu nad svou garáží otrhal a vrátil. Tento polystyren byl již se zbytky lepidla a tudíž nepoužitelný. Tímto vzniklou škodu nikdo, ani stavební úřad neřešil. Z celé věci jsem byl tak znechucen a do toho jsem měl spoustu rodinných problémů, že jsem nechal celou věc být. Ani soused poté další léta nic nenamítal na přesah mé střechy nad jeho garáží. Minulý rok 2022, když jsem na střechu svého rodinného domu instaloval fotovoltaiku, tak jsem si všiml, že flek (dle souseda poškození) na pozinkovaném plechu již není a ba naopak plech byl zrezivělý u sousedova domu, kde měl na tuto střechu udělaný svůj svod dešťové vody. Vše jsem si vyfotil. Dnes (17.04.2023) je střecha již sousedem natřena a tedy je patrné, že z mé strany k žádnému poškození nedošlo a už vůbec ne k takovému, aby bylo nutné vyměnit celou krytinu jak tehdy soused požadoval. Celé mi to vždy připadalo ze strany souseda jako účelové, šikanózní za účelem se obohatit. Můj dotaz tedy zní zda můžu dnes (17.04.2023) požádat stavební úřad o opětovné zahájení řízení (zmiňovaná úřednice již na stavebním úřadě nepracuje) a doufat o znovu schválení provedení zateplení. Nemůžu stále pochopit proč se tehdy řešilo překročení hranice o 8cm, když to v první fázi soused povolil a vlastně to byl pro stavební úřad důvod k zastavení. Tj. jako já kdybych si vše z jeho garáží rozmyslel a původní souhlas k tzv. nalepení garáže vzal zpět a požadoval bych její odstranění. Prostě to je něco absurdního. Zda můžu i po takové době požadovat odškodnění za demontovaný polystyren. Zda můžu nahlédnout do projektové dokumentace stavby jeho garáže (při kterém jsem byl účastníkem a podepsal výše uvedený souhlas) a pokud bych zjistil, že okapový svod vůbec neměl být přimontován do moji stěny rodinného domku, tak zda můžu požadovat jeho odstranění a určité odškodnění a to i za to, že instalovali svoji fasádu i barvu na můj rodinný domek bez mého vědomí. Děkuji moc. S pozdravem Ctibor.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Zda můžu dnes (17.04.2023) požádat stavební úřad o opětovné zahájení řízení?
Máte-li v úmyslu pokračovat v zateplování Vašeho domu, je samozřejmě možné, abyste stavební úřad znovu požádal o vydání příslušného povolení. Skutečnost, že v roce 2006 (tedy ještě před nabytím účinnosti stavebního zákona) Vám pokračování v zateplování nebylo schváleno, v podstatě nic neznamená.
2/ Nemůžu stále pochopit proč se tehdy řešilo překročení hranice o 8cm, když to v první fázi soused povolil?
Skutečnost, že zateplení Vašeho domu by mělo přesahovat nad sousedův pozemek, je dosti podstatná. V zásadě totiž není možné, aby stavba přesahovala nad sousední pozemek (a to ani tehdy, pokud zasahuje pouze do prostoru nad povrchem tohoto pozemku). Budete-li stavební úřad žádat o nové povolení zateplení Vašeho domu - které by mělo opět zasahovat do prostoru nad sousedovým pozemkem - bude nutné, abyste stavebnímu úřadu doložil sousedův souhlas (ve smyslu § 184a stavebního zákona, popř. v podobě služebnosti či zřízeného práva stavby).
3/ Zda můžu i po takové době požadovat odškodnění za demontovaný polystyren?
Náhradu škody sice požadovat můžete, pokud by Vám však soused nevyhověl, musel byste se v této věci obrátit s žalobou na soud. Je otázkou, zda by se Vám takový právní krok vyplatil (s ohledem na cenu demontovaného polystyrenu), a to především s přihlédnutím k faktu, že Vaše právo na náhradu škody je s vysokou pravděpodobností již promlčeno. Pakliže by soused u soudu takzvaně vznesl námitku promlčení, musel by jí soud vyhovět a Vaší žalobu zamítnout.
4/ Zda můžu nahlédnout do projektové dokumentace stavby jeho garáže?
Pakliže prokážete svůj právní zájem na nahlédnutí do tohoto správního spisu, jste oprávněn tak učinit (a pořídit si případně kopie tam obsažených listin). V tomto ohledu se tedy můžete obrátit na místně příslušný stavební úřad (který patrně bude muset dohledat správní spis ve svém archivu).
5/ Pokud bych zjistil, že okapový svod vůbec neměl být přimontován do moji stěny rodinného domku, tak zda můžu požadovat jeho odstranění a určité odškodnění a to i za to, že instalovali svoji fasádu i barvu na můj rodinný domek bez mého vědomí?
Vzhledem k tomu, že vlastnické právo se nepromlčuje, byl byste skutečně oprávněn požadovat demontáž okapového svodu z Vašeho domu (pakliže byl okapový svod instalován v rozporu s Vaším tehdejším souhlasem, resp. s vydaným povolením stavebního úřadu). Odškodnění budete po sousedovi moci požadovat pouze tehdy, pokud Vám nějaká škoda (a to přesně vyčíslitelná a doložitelná) vlastně vznikla. I v tomto případě je nicméně nutné mít na zřeteli, že právo na náhradu škody se promlčuje.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.