Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

05/2005, se soused nezákonně bez stavebního povolení načerno připojil do našeho HUP na základě nějakého projektu. Letos (2022) 2022, na jaře, chceme HUP stavebně opravit, zjistili jsme na stavebním úřadě, že je soused připojen nelegálně. Stavební úřad rozhodl, že musí do června 2022 odstranit černou stavbu (připojení) což začal soused napravovat.

Mám dotaz zda mohu požadovat odškodnění či náhradu za užívání cizí věci. Pokud ano, zda je má představa 40 až 60 Kč měsíčně v pořádku s dobrými mravy.

 

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu usuzuji, že náhradu hodláte po sousedovi požadovat nikoli za nelegální odběr plynu (resp. odběr plynu na Váš účet), nýbrž pouze za to, že soused bez Vašeho souhlasu užíval Vaší stavbu (resp. Váš HUP). Z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet.
Neoprávněným užíváním Vašeho HUP mohlo na sousedově straně dojít ke vzniku bezdůvodného obohacení. Konkrétně dle § 2991 občanského zákoníku platí, že:
„Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.
Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch … protiprávním užitím cizí hodnoty …“
Co se týče Vámi uváděné výše náhrady za vzniklé bezdůvodné obohacení (40 – 60, - Kč/měsíc), nejsem schopen se k reálnosti této náhrady vyjádřit, neboť se jedná o otázku neprávní, resp. určenou odborníkovi v oblasti oceňování.
K této problematice se dočtete více například zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/urceni-rozsahu-a-vyse-bezduvodneho-obohaceni-95744.html
Výši vzniklého bezdůvodného obohacení si můžete nechat stanovit znalcem. Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
(přičemž bude zapotřebí vyhledávat ve znaleckém oboru „ekonomika“ a znaleckém odvětví „oceňování nemovitých věcí“ nebo „oceňování služeb“).
Jelikož zhotovení znaleckého posudku může trvat nějaký čas a musel byste za něj znalci zaplatit, můžete se pokusit oslovit několik realitních kanceláří v místě Vašeho bydliště a informovat se u nich, za jakou částku by bylo možné pronajmout HUP k účelu, k němuž ho Váš soused protiprávně užíval. Bude se sice jednat o problematiku dosti specifickou, můžete tím ale získat alespoň povšechný přehled o tom, zda je Vámi navrhovaná částka reálná či nikoli.
Vzhledem k tomu, že soused užíval Váš HUP po dosti dlouhou dobu, bude nutné vzít v úvahu i možnost, že Vaše právo na vydání bezdůvodného obohacení může být částečně promlčeno. Bude dále nutné vycházet ze „starého“ Občanského zákoníku (účinného do 31. 12. 2013) i ze současného občanského zákoníku (účinného od 1. 1. 2014).
Dle § 107/2 Občanského zákoníku platilo, že:
„Nejpozději se právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení promlčí za tři roky, a jde-li o úmyslné bezdůvodné obohacení, za deset let ode dne, kdy k němu došlo. “
Je nepochybné, že v případě Vašeho souseda šlo o úmyslné bezdůvodné obohacení. Začal-li se Váš soused úmyslně bezdůvodně obohacovat již v roce 2005, promlčelo se Vaše právo na vrácení tohoto bezdůvodného obohacení po deseti letech. Dosud se tedy nepromlčelo Vaše právo na vrácení bezdůvodného obohacení, které sousedovi vzniklo v roce 2012 a později.
Dle současné právní úpravy pak platí, že:
„Bylo-li bezdůvodné obohacení nabyto úmyslně, promlčí se právo na jeho vydání nejpozději za patnáct let ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo. “
(jak to vyplývá z § 638/2 občanského zákoníku). Bezdůvodné obohacení, které Vašemu sousedovi vzniklo po 1. 1. 2014, proto dosud promlčeno není.
Jedním dechem je nutné dodat, že promlčení práva na vrácení bezdůvodného obohacení neznamená, že by toto Vaše právo zaniklo – došlo pouze k jeho citelnému oslabení. Vznese-li soused námitku promlčení, bude ta část Vašeho práva, která se již promlčela, soudně nevymahatelná.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 40/1964 Sb. , Občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.