Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme vlastníkem objektu bývalé prodejny v zastavěné obytné části obce. Objekt je uveden v územním plánu v textové části jako prodejna smíšeného zboží, území je vedeno jako zastavěná část obce registrovaná do 2017. Nájemce obchodu vypověděl smlouvu a my nechceme dále obchod provozovat - chtěli jsme objekt předělat na bydlení, neboť údržba neobydleného objektu je plýtvání prostředky, kterých není nadbytek.

Zkusili jsme požádat starostku o vyjádření, že změna užívání stavby není v rozporu s rozvojem obce, ovšem narazili jsme na nesouhlas. Starostka řekla abychom žádost klidně podali, ale že to může trvat zhruba 9 let a jestli raději objekt nechceme obci prodat. Obec má necelých 800 obyvatel, tedy pokud naše 4 členná rodina podá žádost o aktualizaci územního plánu musí dle §16/2, f) zastupitelstvo podnět projednat do 60 dní, dále je zde možnost projednání změny územního plánu ve zrychleném řízení, dlouho již ale ve státní správě nedělám tak nevím přesně co jak se změnilo. Lze podat žádost a v případě zamítnutí poslat stížnost ke správnímu soudu či cestou kraje? Je zde možnost, zažádat o smíšené užívání tzn. občanská vybavenost i byt s tím, že máme záměr zachovat i charakter občanské vybavenosti např. pro vzdělávání, nebo nějaký místní spolek?

 

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu mi není příliš jasné, proč jste se v této věci obraceli na starostku obce. Máte-li v úmyslu změnit užívání předmětné stavby, bude nezbytné kontaktovat místně příslušný stavební úřad (§ 126 a § 127 stavebního zákona).
Pokud bude nový způsob užívání stavby v souladu s aktuálním územním plánem, neměla by být jeho změna ani zapotřebí. V tomto ohledu se domnívám, že způsob užívání stavby (jak je v současné chvíli zapsán v územním plánu) pouze ilustruje stav, který existoval v době schválení územního plánu. Tento fakt však není možné vykládat tak, že by předmětná stavba musela už natrvalo sloužit jako prodejna.
Vyjádření starostky obce se jeví jako ryze účelové tvrzení s prvky nátlaku. Nemyslím si, že by v tomto případě bylo zapotřebí měnit aktuálně platný územní plán – je podstatné, aby bylo nové využití předmětné stavby v souladu s celkovým způsobem využití daného území.
V současné chvíli Vám proto doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a Vámi plánovanou změnu v užívání stavby s ním konzultovat. Stavební úřad by měl být schopen Vám sdělit, zda bude dle jeho názoru zapotřebí nejdříve změnit aktuálně platný územní plán, anebo zda se bez tohoto kroku obejdete. Se stavebním úřadem rovněž konzultujte jiné varianty řešení (například smíšené užívání stavby, o kterém se v dotazu zmiňujete).
Je samozřejmě možné, abyste se na stavební úřad obrátili s žádostí o schválení změny užívání stavby, přičemž vysloví-li se stavební úřad k této žádosti zamítavě, bude možné bránit se pomocí příslušných opravných prostředků, popř. posléze podat žalobu ke správnímu soudu.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.