Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, zda je vážně nutné dodatečně dělat kolaudaci domu po 35 letech (z roku 1985). Máme dva domy, u obou jsme našli stavební povolení, ale doklad o provedení kolaudace ne. Stavby jsou postavené již dávno. A nyní si nějaký úřad vzpomněl že nemá potvrzení o kolaudaci.

Ale my po takové době vážně nevíme zda byla udělána, a úřad ji prostě ztratil, nebo nebyla udělána vůbec. Každopádně mi přijde hloupé aby po tolika letech po nás něco chtěli dokazovat a dodělávat. Je možné se tomu vyhnout? Děkuji Ilona.

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám doporučuji pokusit se vypátrat, zda ke kolaudaci Vámi vlastněných domů v minulosti došlo či nikoli. Mají-li Vámi vlastněné domy přidělená čísla popisná a jsou-li zároveň zapsány v katastru nemovitostí, nasvědčovalo by to tomu, že ke kolaudaci došlo. Jedním dechem je však nutné dodat, že při této úvaze vycházím pouze ze současné právní úpravy – není mi známo, jakým způsobem byla přidělována čísla popisná a jakým způsobem byly stavby zapisovány do katastru nemovitostí (resp. do evidence nemovitostí) v roce 1985.
V současné chvíli můžete kontaktovat místně příslušný katastrální úřad a dotázat se ho, zda by byl ve svých archivech schopen dohledat, na základě jaké listiny (jakého právního titulu) byly Vaše domy zapsány do katastru nemovitostí (resp. do evidence nemovitostí). Nelze totiž vyloučit, že se tak stalo právě na základě kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu (samozřejmě za předpokladu, že Vaše domy jsou v katastru nemovitostí zapsány).
Za úvahu by dále stálo i kontaktování místně příslušného státního oblastního archivu: https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0005
kde mohou být některé dokumenty tehdejšího stavebního úřadu rovněž uloženy.
Se stejným požadavkem můžete kontaktovat i místně příslušný stavební úřad. Předpokládám však, že stavební úřad již své složky prohledal a na základě svého neúspěšného pátrání dospěl k závěru, že Vaše domy zkolaudovány nebyly.
Vyjde-li najevo, že Vámi vlastněné domy skutečně zkolaudovány nebyly, je jejich dodatečná kolaudace (je-li to stavebním úřadem požadováno) nutná. Užívání nezkolaudované stavby může za určitých podmínek představovat přestupek (jak to vyplývá například z § 178/1 písm. e) a f) stavebního zákona).
Právo stavebního úřadu požadovat provedení dodatečné kolaudace se nepromlčuje – požadavek stavebního úřadu proto může být oprávněný i po takto dlouhé době.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.