Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mne, zda je možné obývat stavbu, která je v katastru nemovitostí vedena jako "jiná stavba", nebo je takovéto užívání stavby proti stavebnímu zákonu a hrozí postih? Mám na mysli trvale bydlení. Stavba je zanesena v katastru nemovitostí jako jiná stavba a původně sloužila jako garáž.

Majitel ji přestavěl tak, že v ní bydlí celoročně s manželkou a dítětem. Lze předpokládat, že je tedy k tomuto účelu garáže zkolaudována, neboť zápis do katastru by dle mého nebyl bez rozhodnutí stavebního úřadu proveden. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Stavební zákon k tomuto uvádí:
Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.
Změna účelu stavby (jejího užívání) je možná pouze na základě povolení stavebního úřadu, resp. v některých případech po oznámení stavebnímu úřadu. Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu také stanovuje technické požadavky na stavby (např. světlá výška stropů apod.), kdy lze očekávat, že ne všechny požadavky budou v případě přestavěné garáže splněny.
Způsob využití stavby pak definuje katastrální vyhláška (č. 357/2013 Sb.). Dle této vyhlášky se „garáž“ zapisuje do katastru nemovitostí jako „garáž“, stavby s označením „jiná stavba“ se používají pro ty druhy staveb, které nelze začlenit pod stavby, které zná katastrální vyhláška.
Pokud nebyl dodržen postup předvídaný stavebním zákonem (stavební povolení apod.), může v nejzazším případě hrozit i zahájení řízení o nařízení odstranění stavby (zde už pak ale záleží na konkrétních okolnostech případu).