Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused stavebník začal s přestavbou rodinného domu, tedy RD 2006. Stavba měla být dokončena 31.12.2008. Stavba je užívána, nebyla zkolaudována a nebyla dokončena. Rovněž nepožádal o prodloužení lhůty k dokončení stavby, dle tvrzení stavebního úřadu. 1. srpna 2017 požádal o změnu stavby před dokončením. Podklady k vyjádření pro vydání rozhodnutí o povolení změny stavby jsem obdržela 21.3.2019. Jedná se o stavbu dalšího patra.

Nechala jsem si vypracovat pasport mého rodinného domu RD, neboť se změnami stavby před dokončením nesouhlasím. Obávám se statických poruch mého rodinného domu, tedy RD.
Stavební povolení 2006 bylo vydáno dodatečně a na základě rozporuplných posudků.
Podle kterého stavebního zákona je na tuto stavbu pohlíženo, a v případě, že bude stavba povolena, tak podle znění jakého stavebního zákona. Stavebník rovněž změnil projektanta. Kdo je tedy v současné chvíli zodpovědný za poruchy na mém RD. Stavební úřad pouze tvrdí, že stavba není dokončena.
Děkuji, Svatava

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Jaký stavební zákon:
Přestože Váš soused započal přestavbu svého domu ještě za účinnosti "starého" stavebního zákona, měla by být jeho stavba podřízena působnosti současného stavebního zákona. Správní řízení, které v současné chvíli ve věci přestavby sousedova domu probíhá (tedy řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením) bylo totiž zahájeno v roce 2017 a tedy za účinnosti nynějšího stavebního zákona.

2/ Podle jakého stavebního zákona bude stavba ovolena:
Odpověď na tuto otázku dávám de facto již v odpovědi na dotaz č. 1/ výše. Vzhledem k tomu, že řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením bylo zahájeno za účinnosti nynějšího stavebního zákona, bude se případně vydané povolení řídit samozřejmě tímto právním předpisem (v tomto ohledu tak není rozhodné, že se stavební činností bylo započato ještě za účinnosti "starého" stavebního zákona).

Pro získání odpovědi na dotazy ad 1/ a 2/ Vám v každém případě doporučuji kontaktovat místně příslušný stavební úřad, neboť jeho právní názor bude v tomto ohledu určující.

3/ Změna projektanta a odpovědnost:
Bude-li prokázán vztah příčinné souvislosti mezi statickými poruchami Vašeho domu a stavební činností Vašeho souseda, ponese právní odpovědnost Váš soused. Pakliže následně vyjde najevo, že na vině byla projektová dokumentace, podle které Váš soused postupoval, mohl by se dodatečně obrátit na projektanta (který udělal v projektové dokumentaci chybu) s žádostí o náhradu toho, co Vám Váš soused případně uhradil. V takovém případě by se však již jednalo o odpovědnostní vztah mezi Vaším sousedem a projektantem (tzn. že v tomto právním vztahu byste již nefigurovala).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)