Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat zda je možné v objektu provozovat penzion který není dostavěný a řádně zkolaudovaný.
Bohužel naši sousedé toto dělají. Budeme na našich pozemcích vedle nich stavět rodinný dům, tedy RD a když jsme chtěli mít od nich 50 cm od společné hranice garáž bez oken, tak jsme kvůli paní museli zrušit garáž, protože jinak to vyřešit nešlo. Máme malý pozemek a druhý soused nám taky dělá problémy. Jen zajímá jestli oni můžou takto podnikat. Děkuji, Alžběta

ODPOVĚĎ:
V budově, která není dostavěná ani zkolaudovaná, v zásadě penzion provozovat nelze. Vaši sousedé se vystavují riziku uložení pokuty ze strany stavebního úřadu. Na tento protiprávní stav můžete upozornit místně příslušný stavební úřad, který by měl v dané věci zahájit řízení o odstranění stavby. V rámci tohoto řízení stavební úřad Vašim sousedům umožní jejich stavbu takzvaně dodatečně legalizovat.

Jelikož o realizaci Vašeho stavebního záměru se zmiňujete pouze stručně, podotknu jen na okraj, že sama skutečnost, že Vaše garáž by se nacházela 50 cm od hranice pozemků, nemusí představovat nepřekonatelnou překážku. V tomto ohledu Vám doporučuji konzultovat Vaší situaci s místně příslušným stavebním úřadem (a probrat s ním, za jakých podmínek by byla výstavba Vaší garáže možná). Ze základní odstupové vzdálenosti od hranic pozemků (tedy 2 m) totiž může být udělena výjimka, přičemž souhlas Vašich sousedů nemusí být vždy vyžadován.