Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mne, zda je možné pronajmout nebytový prostor jako byt. Nebytový prostor je vybaven jako byt (elektřina, plyn, voda, WC, koupelna, kuchyňský kout). V katastru je to vedeno jako nebytový prostor. Nebytový prostor je takto pronajat od roku 2016. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Dle § 2236/1 a 2 nového občanského zákoníku se bytem rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení, přičemž ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor; skutečnost, že pronajatý prostor není určen k bydlení, nemůže být na újmu nájemci.
Smlouvu o nájmu bytu tedy s ohledem na výše uvedené lze uzavřít i v případě, že pronajímané prostory nejsou zkolaudovány jako byt, v tomto případě je rozhodný faktický stav, tzn. zda jsou pronajaté prostory k obývání způsobilé.
Občanský zákoník tedy pronajímání nebytových prostor jako byt povoluje, nicméně stavební úřad z pohledu orgánu veřejné správy takovéto pronajímání může sankcionovat.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je možné pronajmout nezkolaudovaný byt nájemníkovi, nájemci jako běžný byt?