Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám na Vás dotaz ohledně používání referentských vozidel. V náplni práce mám uvedené, že jsem i řidič referentského vozidla. Praxe je taková, že někdy jako řidič referentského vozidla přepravuji cizí osoby, které se podílejí na společném plnění pracovních úkolů. Chtěla jsem se proto zeptat:

a) zda tato situace je v souladu s platnou legislativou, že vezmu do vozidla osoby od jiného zaměstnavatele za podmínek:
• referentské vozidlo má jak platné povinné ručení, tak i havarijní pojištění,
• má platnou STK,
• je vybavené povinnou výbavou vozidla
• a já mám platný řidičský průkaz a platné osvědčení o školení řidičů ref. vozidel.
b) zda musí zaměstnavatel předem v cestovním příkaze a žádance o přepravu schválit přepravu těchto cizích osob.
V případě, že vedoucí pracovník můj cestovní příkaz s uvedením cizích osob schválí, jak se pak postupuje v případě dopravní nehody, při které došlo ke zranění přepravované cizí osoby. Kdo bude nést odpovědnost za škodu na zdraví cizí osoby, zda já, jako řidič vozidla, nebo můj vedoucí, který mě na služební cestu za těchto podmínek vyslal.
2) Přeprava zaměstnance cizím referentským vozidlem jiného zaměstnavatele:
V praxi se mi stává i opačný případ, kdy jsem vyslána na společnou služební cestu s pracovníky od jiného zaměstnavatele, kdy jeden z těchto pracovníků bude řídit jejich referentské vozidlo. Vedoucí mi cestu předem schválí s tím, že mám v cestovním příkaze uveden určený dopravní prostředek „auto cizí“. Proto jsem se chtěla i v tomto případě zeptat, zda je toto v souladu s platnou legislativou, aby se do cestovního příkazu uvádělo „auto cizí“, když formulář cestovního příkazu na zadní straně možnost způsobu dopravy „auto cizí“ nenabízí.
3) Poslední má otázka se týká služební cesty, kdy mám v cestovním příkaze uveden např. jako dopravní prostředek vlak, ale využiji možnosti přepravy referenčním vozidlem jiného zaměstnavatele. Vím, že tím porušuji předem stanovené podmínky služební cesty. Jak by se postupovalo v případě dopravní nehody vozidla cizího zaměstnavatele a mého případného zranění a plynul by pak z toho pro mě nějaký postih?
Děkuji, Martina


ODPOVĚĎ:
Pokud jako řidič referentského vozidla vezete i jiné osoby a způsobíte jim jakoukoliv škodu, pak odpovídáte dle zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, v platném znění, tj. výše Vaší odpovědnosti nesmí přesáhnout 4,5 násobku průměrného výdělku, ledaže by šlo o škodu úmyslně způsobenou nebo škodu, která vznikla pod vlivem alkoholu. Za škodu těmto osobám tedy primárně odpovídá Váš zaměstnavatel, pokud se z této odpovědnosti nevyváže. Z toho vyplývá, že zaměstnavatel by měl mít vědomost o tom, koho přepravujete a Vy byste jeho vůli měla respektovat. Pokud byste tak neučinila, mohl by se Váš zaměstnavatel vyvázat z odpovědnosti hradit např. případnou škodu. Pokud se jedná o zaměstnance jiného zaměstnavatele, pak je věcí Vašeho zaměstnavatele, jak případnou náhradu škody s tímto jiným zaměstnavatelem vyřeší.
Vy však budete jako řidič nést případnou plnou trestní odpovědnost, pokud byste naplnila svým jednáním skutkovou podstatu trestného činu (např. ublížení na zdraví z nedbalosti), popř. i přestupku (trestné body se odečtou vám, nikoliv Vašemu zaměstnavateli).
Pokud máte od zaměstnavatele určeno, že máte na svoji pracovní cestu použít „auto cizí“ domnívám se, že je to v souladu s legislativou a považovala bych daný dopravní prostředek za vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem. Je zase věcí Vašeho zaměstnavatele, jak se v dané chvíli dohodne a případně i vypořádá s tímto jiným zaměstnavatelem.
Pokud Vám zaměstnavatel určí, že máte použít k pracovní cestě vlak a Vy jeho příkaz neuposlechnete, dopouštíte se porušení svých povinností a v případě jakékoliv škody došlo na Vaší straně k vybočení z vašich stanovených povinností a zaměstnavatel se může zprostit vůči vám odpovědnosti nahradit Vám např. vzniklou škodu.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Používání referentského vozidla zaměstnavatele zaměstnancem - pravidla
  • Převážení cizích osob služebním vozidlem - je nutný souhlas zaměstnavatele v cestovním příkaze?
  • Odpovědnost za zranění cizí osoby převážné v autě, vozidle zaměstnavatele
  • Přeprava zaměstnance cizím referentským vozidlem jiného zaměstnavatele
  • Používání vozidla zaměstnavatele a Zákoník práce (služební cesta)
  • Pracovní cesta vlakem a skutečné cestování vozidlem jiného zaměstnavatele - postih pro zaměstnance