Počet stránek ve webu: 39.116

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dávky nemocenského pojištění se počítají z  denního vyměřovacího základu (dále jen DVZ), který se zjistí tak, že započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v  rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, např. nemoc) se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na DVZ.
Pro rok 2019 činí výše těchto redukčních hranic: 1. redukční hranice 1  090  Kč, 2. redukční hranice 1 633 Kč, 3. redukční hranice 3 270 Kč.  

Redukce  se v roce 2019 provede tak, že 

 • do 1. redukční hranice (z částky 0 - 1 090 Kč) se pro výpočet nemocenského započte 
 • 90  % DVZ 
 • z části DVZ mezi 1. a 2. redukční hranicí (tj. z částky od 1 091 Kč - 1 633 Kč) se započte  60  %
 • z  části  mezi 2. a 3. redukční hranicí (tj. z částky od 1 634 Kč do 3 270 Kč) se započte  30  %
 • k  části nad 3 redukční hranici (tj. k částce nad 3 270 Kč) se nepřihlédne.

Denní výše dávky "nemocenské"

se dále stanoví z redukovaného DVZ (tzn. z DVZ po redukci - dále jen rDVZ) tak, že činí 
 •   60  %  rDVZ od 15. kalendářního dne trvání DPN do 30. kalendářního dne DPN
 •   66 %  rDVZ od 31. kalendářního dne DPN nebo karantény  činí
 •   72 %  rDVZ  od 61. kalendářního dne DPN nebo karantény
 • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

 • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

 • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

 • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00