Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
   

Vyrovnávací příspěvek v  těhotenství a mateřství  (dále jen VPTM) 2020

náleží zaměstnankyni, která byla z  důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci  a z  tohoto důvodu dosahuje bez svého zavinění nižšího příjmu než před převedením.  
Dávka náleží
1)   těhotné zaměstnankyni,
2)   zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu a
3)   zaměstnankyni, která kojí, pokud byly převedeny na jinou práci, protože práce, kterou předtím vykonávaly je těmto ženám zakázána nebo pokud podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje jejich zdraví (anebo těhotenství, mateřství, schopnost kojení).
VPTM se vyplácí  za kalendářní dny těhotným zaměstnankyním, po dobu trvání převedení na jinou práci, nejdéle do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu),   matkám po porodu po dobu trvání převedení do 9. měsíce po porodu nebo matkám po dobu trvání převedení, dokud kojí.
VPTM se stanoví jako rozdíl mezi DVZ (denním vyměřovacím základem) zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v  jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.
Podmínkou pro nárok je účast ženy na nemocenského pojištění na základě pracovního poměru. Na tuto dávku nemají nárok ženy činné na základě dohody o  pracovní činnosti, ženy vykonávající zaměstnání malého rozsahu, dobrovolné pracovnice pečovatelské služby, OSVČ a zahraniční zaměstnanci.  
 
 
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00