Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nemocenské pojištění slouží k  finančnímu zabezpečení ekonomicky aktivních občanů v  okamžiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek. Při výskytu pojistné události jsou pojištěnci vypláceny peněžité dávky, jejichž výše je odvozená z výše výdělku, který podstatně nahrazují (je stanovena jejich maximální hranice). Vyplácení dávek je omezeno trváním pojistné události, ale i maximální možnou dobou vyplácení dávek.

socialni davky nemocenske schema

Nemocenské pojištění upravuje zákon č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho rámci jsou poskytovány následující dávky: nemocenská, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v  mateřství, otcovská poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné.

Účast na nemocenském pojištění vzniká u  zaměstnanců  ze zákona a je povinná.   Osoby samostatně výdělečně činné  mohou být účastny nemocenského pojištění („platit si ho“) dobrovolně. Zaměstnanci mohou čerpat všech šest výše uvedených dávek, osoby samostatně výdělečně činné mohou čerpat nemocenskou, peněžitou pomoc v  mateřství a dávky otcovské poporodní péče.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00