Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

III. pilíř Sociálního zabezpečení ČR - SOCIÁLNÍ POMOC je zaměřen na poskytování  pomoci k uspokojování sociálních potřeb občanů ve stavu hmotné a sociální nouze v rozsahu, který stát považuje za nezbytný nebo přiměřený. Předpokládá se, že občan není schopen si v konkrétní situaci pomoci sám a není mu schopna pomoci ani jeho rodina. Dalším pravidlem je testování, zda deklarované potřeby občana nemohly být saturovány prostřednictvím předchozích dvou systémů (tj. ze Sociálního pojištění - nemocenského, důchodového, státní politiky zaměstnanosti nebo ze Státní sociální podpory) či z  jiných zdrojů.

socialni davky socialni pomoc schema

Stavem hmotné nouze nazýváme situaci, kdy základní životní podmínky občana nejsou zabezpečeny dostatečnými příjmy a tento občan není schopen si je zajistit ani vlastním přičiněním, ani s  pomocí svých nejbližších. Společensky uznanou hranicí, pod níž nastává  stav hmotné nouze, je životní minimum, stanovené zákonem č. 110/2006 Sb, o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Dle zákona č. 111/2006 Sb. , o pomoci v  hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, jsou občanům v hmotné nouzi poskytovány následující dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.   O dávkách pomoci v  hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je krajské pobočky Úřadu práce ČR. Rozhodnutí vydaná ve správním řízení krajskými pobočkami Úřadu práce ČR přezkoumává na základě podaného odvolání Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Stav sociální nouze je způsoben závažnými důvody na straně občana jako je dravotní stav, vysoký věk či dysfunkce rodiny, kdy jedinec není schopen zabezpečovat své základní životní a sociální potřeby jako zejména péči o svou osobu nebo domácnost. Chybějící soběstačnost občana je nahrazena poskytováním sociálních služeb a dávek sociální péčepříspěvku na péči a dávek pro osoby zdravotně postižené.   Sociální služby a příspěvek na péči jsou poskytovány podle a v rozsahu zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dávky pro osoby zdravotně postižené se řídí zákonem zákon č.   329/2011  Sb. , o  poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o  změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   Sociální služby poskytují právnické nebo fyzické osoby na základě zákonného oprávnění a registrované v  rejstříku poskytovatelů sociálních služeb.   O dávkách rozhodují a vyplácejí je krajské pobočky Úřadu práce ČR. Rozhodnutí vydaná ve správním řízení krajskými pobočkami Úřadu práce ČR přezkoumává na základě podaného odvolání Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00