Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.75 (4 hlasů)

I čeští důchodci jsou moderní lidé a hodně z nich touží nechodit pro důchod na poštu. Důvody mohou být zdravotní nebo třeba i proto, že je to obtěžuje. Mohou si požádat o placení na bankovní účet. Není problém ani změnit si číslo účtu. Poslední variantou je opak - tj. požádat o to, aby byl důchod vyplácen na poště.  

BERU DŮCHOD NA POŠTĚ A CHCI HO DOSTÁVAT NA ÚČET 

Zařízení výplaty důchodu na účet fyzické osoby ČSSZ provede pouze na základě tiskopisu „Žádost o zařízení výplaty důchodu  poukazem na účet v České republice - majitel účtu“nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky)   v České republice“. Tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ: www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm,   na e-Portálu ČSSZ a také na kontaktních pracovištích Územních správ sociálního zabezpečení*.

Vyberte odpovídající tiskopis podle toho, zda jste majitelem účtu, nebo manželem/manželkou majitele účtu. Vyplněný,   podepsaný a bankou potvrzený tiskopis pak zašlete na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25,   225 08 Praha 5. Tiskopis je také možné podat prostřednictvím ÚSSZ

NOVĚ je možné podat žádost prostřednictví ePortálu ČSSZ s využitím např. bankovní identity.

DŮLEŽITÉ: Výplatu důchodu lze zařídit na účet důchodce jakožto oprávněné osoby, nebo jeho manžela/manželky. Na účet  jiné osoby, např. potomka, rodiče, sourozence, druha, registrovaného partnera apod. , ČSSZ výplatu zařídit nemůže. Výjimkou  je pouze situace, kdy tato jiná osoba plní funkci zákonného zástupce nebo byla ustanovena opatrovníkem či zvláštním  příjemcem důchodu.

 

DŮCHOD MI CHODÍ NA ÚČET A CHCI HO BRÁT NA POŠTĚ

O zrušení výplaty důchodu na účet a její zařízení v hotovosti prostřednictvím pošty je nutné ČSSZ písemně požádat. Postačí  formou vlastnoručně podepsaného dopisu, ve kterém uvedete své rodné číslo a přesnou adresu trvalého bydliště. Je možné  použít také formulář „ Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet“, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ:

www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm, na e-Portálu ČSSZ a na ÚSSZ.

Žádost můžete zaslat také v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny:  
posta@cssz.cz  nebo datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky

NOVĚ je možné podat žádost prostřednictví ePortálu ČSSZ s využitím např. bankovní identity.

ČSSZ datová schránka: 49kaiq3.

 

DŮCHOD MI CHODÍ NA ÚČET DO BANKY A CHCI SI HO NECHAT POSÍLAT NA JINÝ ÚČET

O zasílání důchodu na jiný účet (do jiné banky) požádáte tiskopisem „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet  v České republice - majitel účtu“nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice“.

Tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ: www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm, na e-Portálu  ČSSZ a také na OSSZ. Vyplněný, podepsaný a bankou potvrzený tiskopis pak zašlete na adresu: Česká správa sociálního  zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Tiskopis je také možné podat prostřednictvím ÚSSZ.

NOVĚ je možné podat žádost prostřednictví ePortálu ČSSZ s využitím např. bankovní identity.

DŮLEŽITÉ: U každé změny způsobu výplaty platí, že je provedena zpravidla od 2. , nejpozději od 3. výplatního měsíce po datu  doručení žádosti.

Od 1.1.2024  se síť 77 okresních správ sociálního zabezpečení, v  Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v  Brně Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ) a 6 regionálních pracovišť ČSSZ mění na 5  Územních správ sociálního zabezpečení (ÚSSZ) .   Všechna  stávající pracoviště zůstanou nadále kontaktními pracovišti ÚSSZ.  

Více informací k výplatě důchodu s ohledem na konkrétní situaci vám ochotně poskytnou každý pracovní den pracovníci call centra  na tel. čísle 800 050 248.

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, ČSSZ, 08/2017, aktualizace 1/2023.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00