Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Studium není pojištěnou činností, a proto pokud studentka (event. student) nastupuje na  tzv. „mateřskou“ v době studia a nepracovala, nesplňuje podmínky pro nárok na peněžitou  pomoc v mateřství (PPM).

Pro nárok na PPM v roce 2020 je totiž nutné splnit dvě podmínky. Jednak žadatel/ka musí být v době  nástupu na ni nemocensky pojištěn/a, případně musí u těhotné studentky trvat ochranná  lhůta, která činí 180 dnů nebo pouze tolik dní, kolik dní trvalo pojištění, a také musí být  nemocensky pojištěn/a minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na  PPM (to je zhruba 9 měsíců nemocenského pojištění v rozložení dvou let). Tato podmínka  nemusí být splněna jen u jednoho zaměstnavatele, ale v období stanovených dvou let lze  sčítat dny z různých pojištění (zaměstnání). Studenti, kteří jsou účastni nemocenského  pojištění jako OSVČ, musí být z uvedených 270 dnů trvání pojištění účastni nemocenského  pojištění alespoň 180 dnů jako OSVČ, a to v posledním roce přede dnem nástupu na PPM.

Doba studia se může započítat pro splnění uvedené podmínky potřebné doby účasti na  pojištění jen v případě, že studenti úspěšně školu dokončí a poté nastoupí do zaměstnání nebo se dobrovolně přihlásí k nemocenskému pojištění OSVČ při výkonu samostatné  výdělečné činnosti. Věk 26 let v tomto případě není určující. V situaci, kdy zaměstnání  nebo přihláška k nemocenskému pojištění OSVČ sice založí účast na pojištění, ale není  splněna podmínka 270 dnů pojištění (180 dnů jako OSVČ), započte se do potřebných dnů  i doba dokončeného studia, pokud spadá do dvou let (jednoho roku) přede dnem nástupu  na PPM.

Dobu dokončeného studia je třeba prokázat ověřenou kopií dokladu o jeho ukončení,   např. maturitním vysvědčením, diplomem, výučním listem apod. , a také potvrzením  o době studia.  

Pokud studentka nesplňuje zákonem dané podmínky pro nárok na PPM, ode dne porodu  má nárok na rodičovský příspěvek. Jde o dávku státní sociální podpory, kterou vyplácí  Úřad práce ČR (dále jen ÚP ČR). Proto je nutné obrátit se s žádostí na příslušné kontaktní  pracoviště ÚP ČR podle místa trvalého bydliště.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00