Počet stránek ve webu: 38.815

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Budu pracovat pro jednu firmu, nový zaměstnavatel mi říkal, že podepíšeme mandátní smlouvu. Na to jsem mu sice kývla, ale pak jsem nad tím doma přemýšlela, proč nechce podepsat normální pracovní smlouvu. Poradíte? Tereza

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě by nešlo o běžný pracovní poměr, ale o práce konané na základě obchodního zákoníku. Pokud byste přistoupila na tento způsob spolupráce, nestala byste se zaměstnankyní. Neplynuly by Vám tím pádem žádné požitky, práva a povinnosti podle pracovního práva. Rovněž by za vás nikdo neodváděl pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, stejně tak o zdanění příjmu byste se musela postarat sama. Jednalo by se totiž o vztah mezi dvěma podnikatelskými subjekty. A v čem mandátní smlouva spočívá?
Mandantář se zavazuje, že pro mandanta za úplatu zařídí nějakou obchodní záležitost, například že bude shánět klienty či zastupovat podnik při určitých jednáních. Zřejmě byste tedy pracovala pro firmu ne jako běžný zaměstnanec, ale jako obchodní zástupce. Více viz § 566-576 Obchodního zákoníku.