Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych začít podnikat jako OSVČ, předpokládaný příjem mám zajištěný na částku 8.000 Kč měsíčně pro jednu společnost. K tomuto příjmu budu pobírat výsluhový příspěvek ve výši 16.000 Kč měsíčně. Zajímá mě v jaké částce budu platit odvody na sociální a zdravotní pojištění z podnikání. Podnikání bude v poskytování tělovýchovných a sportovních službách. Děkuji za Vaši odpověď. Klement.

ODPOVĚĎ:
Přesnou částku Vám takto nelze vypočítat, protože Vaše informace zde uvedené nejsou úplné. Odvody se vypočtou z daňového základu za předchozí rok. Aby došlo k přesnému výpočtu daně, pak je nutné vědět, že jsou zdanitelné příjmy a nezdanitelné (do těch patří např. bezúplatná plnění (dary), platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, platby na životní pojištění, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, zaplacené zkoušky ověřující další vzdělávání, zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, atd.). Dalšími slevami na dani jsou: sleva na poplatníka 24 840 Kč (2070 Kč za měsíc), sleva na vyživovanou manželku 24 840 Kč (uplatňuje se ročně), sleva na vyživovanou manželku ZTP/P 49 680 Kč, sleva za invalidní důchod I. a II. stupně 2520 Kč (210 Kč za měsíc), sleva pro invalidní důchod III. stupně 5040 Kč (420 Kč za měsíc), sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč (1345 Kč za měsíc), sleva pro studenta 4020 Kč (335 za měsíc), daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč (1267 za měsíc), daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč (1617 Kč za měsíc), daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 24 204 Kč (2017 Kč za měsíc), daňové zvýhodnění na první dítě ZTP/P 30 408 Kč (2534 Kč za měsíc),
daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 38 808 Kč (3234 Kč za měsíc), daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P 48 408 Kč (4034 Kč za měsíc), sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení max. 12 200 Kč (uplatňuje se ročně), sleva za elektronickou evidenci tržeb 5000 Kč (uplatňuje se jednorázově, ročně). Jak z tohoto výčtu vidíte, musel byste zde uvést z dnešního pohledu dost citlivé osobní údaje, a proto Vám mohu dotaz zodpovědět jen v obecné rovině. Pro Vaši představu, uvádím, že pro výpočet daně u OSVČ je nutné vědět, zda budete uplatňovat výdaje v reálné výši (v takovém případě se ale musí evidovat) nebo využijete tzv. výdajový paušál, který už obsahuje všechny výdaje a nad jehož rámec už další uplatnit nelze. Odpočtem výdajů od příjmů Vám vyjde základ daně, což je vyměřovací základ pro výpočet odvodu na zdravotní a sociální pojištění. Obecně je to polovina rozdílu mezi příjmy a výdaji. Odvody na sociální pojištění se odvozují jako 29,2% vyměřovacího základu a na zdravotní pojištění jako 13,5 % vyměřovacího základu. Pro výše uvedené spíše doporučuji obrátit se na daňového poradce, kterým Vám vše vypočítá přesně.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vliv daňového základu z minulého roku na placení sociálního a zdravotního pojištění